Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Об'єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива
Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

До обсягу реалізації сума відрахувань від виручки не вноситься.

Нарахована сума збору належить до складу валових витрат платника.

Ставка збору становить 1% від об'єкта оподаткування.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст­ва сплачують на спеціальний рахунок Державного казначей­ства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду (подача звітності ─ до 20 числа місяця, наступного за звітним, сплата ─ протягом 10 днів після подачі звітності).

Кошти від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства розподіляються у такий спосіб:

- 30% нарахованих сум збору залишається на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;

- 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.

Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Дер­жавного казначейства України, розподіляються та викорис­товуються таким чином: 70% ─ на розвиток виноградарства, 30% ─ на розвиток садівництва та хмелярства. Нецільове використання зазначених коштів заборонене.

 

ВИСНОВКИ

Мито ─ це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Необхідно розрізняти терміни ─ мито й митний збір:

─ мито ─ це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

─ митний збір ─ це плата за митне оформлення, яка зали­шається в розпорядженні митниці.

В Україні існує два основних види мита:

─ ввізне ─ на імпортовані товари;

─ вивізне ─ на експортовані товари.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Платниками плати за землю є:

- власники земельної ділянки, земельної частки (паю);

- землекористувачі, у тому числі орендарі.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також зе­мельна частка (пай), які перебувають у власності або користу­ванні, у тому числі на умовах оренди.

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

Об’єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива.

Запитання для самоконтролю

1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать юридичним особам.

2. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать фізичним особам.

3.Справляння державного мита у судах.

4.Справляння державного мита у нотаріальних конторах.

5. Правильність справляння державного мита в органах РАГСу.

6. Справляння державного мита за операції з цінними паперами, укладення угод на біржах, про­ведення аукціонів, видачу приватизаційних паперів.

7. Відмінності мита і державного мита.

8. Відмінності мита і митного збору.

9. Основні види мита та особливі види мита.

10. У якому вигляді справляється плата за землю?

11. Суб’єкти та об’єкт плати за землю.

12. Порядок нарахування плати за землю для окремих категорій земель.

13. Порядок обчислення земельного податку.

14. Суб’єкти та об’єкт збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства.

 

Тестові завдання до теми 13 (46 тестів)

ТЕСТ 1. Об'єктом оподаткування власників транс­портних засобів є:

а) машини і механізми для сільськогосподарських робіт;

б) трактори колісні;

в) яхти, судна парусні і човни спортивні;

г) трактори на гусеничному ходу;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 2. Не є об'єктом оподаткування податком із власників транспортних засобів:

а) трактори на гусеничному ходу;

б) автомобілі легкові;

в) автомобілі вантажні;

г) човни моторні і катери, крім човнів із підвісним двигуном (крім спортивних);

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 3. Обчислення податку з власників транспортних засобів для наземних транспортних засобів проводиться, виходячи з:

а) доходу платника податку;

б) обсягу циліндрів двигуна або потужності двигуна
транспортного засобу;

в) довжини наземного транспортного засобу;

г) екологічних характеристик транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 4. Обчислення податку з власників транспортних засобів для водного транспорту проводиться, виходячи з:

а) потужності двигуна такого транспортного засобу;

б) обсягу циліндрів двигуна транспортного засобу;

в) доходу платника, отриманого від експлуатації такого
транспортного засобу;

г) довжини корпусу транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 5. Розподіл коштів від податку з власників транспортних засобів проводиться у такий спосіб:

а) кошти спрямовуються для виконання державою соціальних функцій;

б) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з реконструкцією і ремонтом доріг, частково ─ на виконання державою соціальних функцій;

в) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування, частково ─ до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах;

г) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних із ремонтом і утриманням вулиць у населених пунк-тах, частково ─ на фінансування виробництва в транспортній галузі;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6. Від сплати податку з власників транспортних засобів звільняються:

а) особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

б) організації та установи, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

в) спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

г) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7. Від сплати податку з власників транспортних засобів не звільняються:

а) на 50% ─ сільськогосподарські підприємства ─ товарови-
робники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

б) особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортно­го засобу;

в) інваліди незалежно від групи інвалідності ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

г) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується фізичними особами:

а) щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

б) перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки;

в) щомісячно рівними частинами до 15 числа місяця, що
настає за звітним кварталом;

г) один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав­ством для річного звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 9. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами:

а) перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних
засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше
першого півріччя року, в якому провадиться технічний
огляд;

б) один раз на рік ─ до подання річної звітності з податку
з власників транспортних засобів;

в) один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав-ством для річного звітного періоду;

г) щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця,
що настає за звітним кварталом;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 10. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами:

а) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня року, що минув;

б) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня та 1 липня поточного року;

в) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року;

г) обчислюється податковими органами та доводиться до
відома платників податку ─ юридичних осіб;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 11. Державне мито зараховується до:

а) державного бюджету;

б) бюджетів місцевого самоврядування;

в) бюджетів місцевого самоврядування, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, а також за дії, пов’язані з одержанням охо­ронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;

г) всі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 12. Державне мито ─ це:

а) грошовий збір, стягнутий у судових і арбітражних органах, органах державного нотаріату, МВС України,
МЗС, місцевих, сільських радах за здійснення юридично значущих дій в інтересах юридичних та фізичних осіб і видачу їм відповідних документів;

б) грошовий збір, що сплачується при перетинанні державного кордону України;

в) грошовій збір, що стягується з позовних заяв, скарг у справах окремого провадження і заяв кредиторів у справах про банкрутство;

г) правильна відповідь не вказана.

 

ТЕСТ 13. Від сплати державного мита не звільняються:

а) позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

б) громадяни ─ із апеляційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної чинності, у справах про розірвання шлюбу;

в) позивачі за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або за іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

г) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 14. Від сплати державного мита звільняються:

а) неповнолітні та військовослужбовці за видачу їм вперше паспорта громадянина України;

б) повнолітні за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

в) правильні відповіді: а, в;

г) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 15. Ставки державного мита є:

а) тверді та пропорційні;

б) встановлені у відсотках від суми договору;

в) встановлені у розмірах частин мінімальної заробітної
плати;

г) всі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 16. За класифікаційними ознаками мито можна віднести до:

а) загальнодержавних податків;

б) місцевих податків;

в) зборів до цільових фондів.

 

ТЕСТ 17. Непрямий податок на споживання, який стягується з то­варів, що переміщуються через митний кордон України, ─ це:

а) митний збір;

б) мито;

в) акцизний збір;

г) ПДВ.

 

ТЕСТ 18. Митний збір зараховується:

а) до Державного бюджету України;

б) до місцевих бюджетів;

г) до цільових фондів;

д) залишається в розпорядженні митниці.

 

ТЕСТ 19. Під час ввезення або вивезення товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, застосовується:

а) антидемпінгове мито;

б) компенсаційне мито;

в) спеціальне мито.

 

ТЕСТ 20. Антидемпінгове мито передбачає застосування:

а) знижених ставок;

б) підвищених ставок;

в) звичайних ставок.

ТЕСТ 21. Плата за митне оформлення ─ це:

а) акцизний збір;

б) митний збір;

в) мито.

 

ТЕСТ 22. Якщо при імпорті в Україну товарів до фактурної вартості включено транспортні витрати по Україні, то митна вартість товарів:

а) не дорівнює фактурній;

б) дорівнює фактурній.

 

ТЕСТ 23. Базою для нарахування мита є:

а) фактурна вартість;

б) митна вартість;

в) митний збір;

г) митна вартість із ПДВ.

 

ТЕСТ 24. Спеціальне мито застосовується:

а) з метою захисту економічних інтересів України та її товаровиробників;

б) для підтримки імпорту;

в) для підтримки експорту.

 

ТЕСТ 25. Базою для нарахування митного збору є:

а) митна вартість;

б) мито;

в) митна вартість із ПДВ;

г) фактурна вартість.

ТЕСТ 26. Плата за землю справляється у формі:

а) земельного податку;

б) авансових внесків з податку на землю;

в) орендної плати;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 27. Плата за землю запроваджується з метою:

а) формування доходів місцевих бюджетів;

б) формування джерела коштів для фінансування заходів
щодо раціонального використання та охорони земель;

в) перерозподілу доходів від плати за землю між землекористувачами і землевласниками;

г) формування джерел для придбання сільськогосподар­ської сировини за кордоном;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 28. Розмір земельного податку:

а) не залежить від результатів господарської діяльності
власників землі та землекористувачів;

б) знаходиться у прямій залежності від доходу власників
землі та землекористувачів;

в) знаходиться у зворотній залежності від доходу влас­ників землі та землекористувачів;

г) залежить від родючості земель, на яких знаходиться
земельна ділянка;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 29. Розмір ставки податку за землю залежить від:

а) видів земельних ділянок;

б) результатів господарської діяльності власників землі
чи землекористувачів;

в) якості землі, чисельності населення;

г) обсягу реалізаційних операцій за минулий календар­
ний рік;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 30. Для земель, грошова оцінка яких не встановлена:

а) при нарахуванні земельного податку застосовується
курортний коефіцієнт для населених пунктів, віднесе­-
них Кабінетом Міністрів України до курортних;

б) ставка земельного податку визначається залежно
від чисельності населення;

в) ставка земельного податку визначається залежно
від площі ділянки;

г) правильні відповіді: а, б;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 31. Від сплати земельного податку звільняються:

а) промислові підприємства, що розміщені на території
земель історико-культурного призначення місцевого значення;

б) військові формування;

в) вітчизняні заклади освіти;

г) підприємства залізничного транспорту;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 32. Не звільняються від сплати земельного податку:

а) вітчизняні заклади фізичної культури та спорту, спор­тивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

б) гірничодобувні підприємства;

в) органи державної влади та органи місцевого самовря­дування;

г) заповідники, у тому числі історико-культурні, націона­льні природні парки;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 33. Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і дачами громадян;

б) що надані для потреб лісового господарства;

в) що розміщені на територіях природоохоронного при­зна-чення, зайнятих виробничими спорудами;

г) що надані для військових формувань;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 34. Податок на земельні ділянки справляється у розмірі 25% суми земельного податку для земель:

а) органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

б) зайнятих житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів
громадян;

в) регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів,
дендрологічних і зоологічних парків;

г) надані для виробництва рибної продукції;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 35. Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а) ставка земельного податку визначається залежно
від чисельності населення;

б) при нарахуванні земельного податку застосовується
бюджетний коефіцієнт;

в) ставка земельного податку становить 1% від грошової оцінки землі;

г) земельний податок не нараховується;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 36. Податок на земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку справляється з розрахунку:

а) 1% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

б) 3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

в) 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

г) 7% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 37. За земельну ділянку, на якій знаходиться будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується:

а) з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі
ріллі в області;

б) кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі,
що знаходиться в їх користуванні;

в) тим землекористувачем, частка володіння земельною
ділянкою якого є більшою;

г) тим землекористувачем, частка володіння земельною
ділянкою якого є меншою;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 38. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

а) державного земельного кадастру;

б) договору оренди такої земельної ділянки;

в) податкової декларації за минулий рік;

г) книги обліку доходів та витрат платника за минулий рік;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 39. Податкове зобов'язання із земельного податку за зем­лі державної та комунальної власності, визначене у подат­ковій декларації на поточний рік, сплачується:

а) рівними частками власниками та землекористувачами
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий місяць;

б) рівними частками власниками та землекористувачами
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки щокварталу;

в) один раз на рік до 1 лютого року, наступного за звітним;

г) рівними частками ─ до 1 лютого та до 1 серпня поточ­ного року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 40. Плата за землю:

а) стягується за рахунок прибутку платника ─ юридич­ної особи;

б) стягується за рахунок власних коштів громадян;

в) включається до складу податкового кредиту при розра­хунках з податку на доходи фізичних осіб;

г) відноситься до складу вартових витрат платника ─
юридичної особи;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 41. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

а) загальнодержавний;

б) місцевий;

в) міжнародний.

ТЕСТ 42. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства зараховується:

а) 30% нарахованих сум збору залишаються на спеціаль­них рахунках управлінь Державного казначейства Ук­раїни в Автономній Республіці Крим та в областях; 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціаль­ний рахунок Державного казначейства України;

б) 70% нарахованих сум збору залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях; 30%
нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України;

в) до Державного бюджету України;

г) до Пенсійного фонду.

 

ТЕСТ 43. Звітним періодом із нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а) календарний квартал;

б) календарний місяць;

в) півріччя;

г) рік.

 

ТЕСТ 44. Нарахована сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства включається до:

а) виручки від реалізації;

б) балансового прибутку;

в) валових витрат;

г) витрат майбутніх періодів.

ТЕСТ 45. Об'єктом оподаткування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а) виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібній
торговельній мережі алкогольних напоїв;

б) виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібній
торговельній мережі алкогольних напоїв та пива;

в) балансовий прибуток;

г) оподатковуваний прибуток.

 

ТЕСТ 46. Ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що застосовується до об'єкта оподаткування:

а) 0,5%;

б) 1,5%;

в) 0%;

г) 1%;

д) правильної відповіді немає.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 730; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.135 сек.