Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Головне місце у політичному процесі займає політичне управління, яке передбачає свідоме, цілеспрямоване здійснення людьми соціально-політичних функцій

Основний зміст політичного управління полягає у прийнятті політичних рішень та їх реалізації у політичній практиці.

Головна, центральна проблема політичного процесу полягає в прийнятті (та реалізації) політичних рішень, які повинні інтегрувати різні інтереси громадян та бути виражені в відповідній їм складній системі загально колективних цілей (політичної волі суспільства).

Політичне рішенняце акт підготовлений на основі аналізу інформації і вибору варіантності, який прийнятний в установленому порядку ланками політичної системи, що має обов’язкове значення і містить постановку політичних завдань і засобів для його здійснення.

Політичні рішення приймаються у певних формах, які відображають силу впливу того чи іншого акта. Основні форми політичних рішень:

а) право (закони, укази, розпорядження, постанови, резолюції);

б) рішення, норми статутів політичних партій;

в) рішення громадських організацій.

Типи політичних рішень розрізняються: за масштабами впливу тобто, фундаментальні закони, законодавчі акти і адміністративні рішення та затерміном дії тобто прогностичні (які випереджають події і попереджують їх); своєчасні (прийняті згідно потребам ситуації); запізнілі (прийняті, коли подія вже відбувається).

Усю багатоманітність політичних рішень поділяють на чотири типи:

а) закони й постанови вищих органів влади;

б) рішення місцевих органів влади; в) рішення, які приймаються безпосередньо громадянами;

г) рішення вищих органів політичних партій і громадських організацій.

Зі сказаного стає очевидним, що перший і другий типи рішень приймаються представницькими й виконавчими органами влади, третій – безпосередньо населенням, а четвертий – недержавними організаційними структурами політичної системи. Рішення, які приймають безпосередньо громадяни, мають переважно місцевий характер і приймаються органами місцевого самоврядування, сходками й зібраннями громадян

 

Прийняття рішення проходить наступні етапи:

· визначення або обґрунтування проблем, що вимагають свого вирішення;· розробка і розгляд альтернативних варіантів політичного вирішення проблеми;

· прийняття рішення, тобто вибір оптимальної альтернативи як плану дій;

· реалізація рішення;

· контроль за виконанням рішення;

· корегування цього рішення (в разі потреби).

 

Політичні конфлікти і кризи відіграють особливу роль у політичному житті.

Політичні конфлікт — зіткнення несумісних, часом протилежних, інтересів, дій, поглядів окремих людей, політичних партій, громадських організацій, етнічних груп, націй, держав та їх органів, військово-політичних і політико-економічних організацій (блоків).

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 498; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 2. В протестантских церквях нет культа Богородицы и свя­тых, так как эти культы считаются выдуманными людьми. «Слава только Богу» — говорят протестанты.
 3. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів
 4. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів, форм власності та сфер діяльності
 5. Головне побачити проблему
 6. Державне і політичне середовище.
 7. Дозы облучения, получаемые людьми при открытом расположении
 8. Докази в адміністративному процесі
 9. Досягнення нормативного рівня якості продукції в процесі її виготовлення. Контроль якості.
 10. За характерам участі в інвестиційному процесі
 11. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.