Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Типи і види політичної поведінки


Політична поведінка розкривається такими поняттями як «політична діяльність», «політична активність» та «політична участь».

Політична діяльність – це різноманітні дії людей у сфері політики.

Політична активність означає бажання вдосконалювати політичний порядок, прагнення брати участь у політичних акціях, відстоюючи свої політичні права та інтереси.

Політична участь означає залучення до форм політики, які не пов’язані з професійною політичною діяльністю – вибори, референдуми, мітинги, демонстрації тощо.

Політична поведінка – це будь-яка форма участі у здійсненні влади або протидії її здійсненню.

М. Вебер виділяв три типи політичної поведінки залежно від участі людей у здійсненні влади:

· політики за випадком, тобто ті, для кого політика не професійне заняття, а означає участь у виборах, присутність на політичних зборах, мітингах тощо;

· політики за сумісництвом, ті хто на непрофесійній основі працює у представницьких органах влади, політичних партіях, бере участь в обговоренні політичних рішеннь;

· політики за професією розглядають політичну діяльність як основне професійне заняття та основне джерело існування і реалізують його через постійну роботу в політичних інститутах, або завдяки політичному лідерству. Це політики за професією – живуть «для» або «за рахунок» політики.

 

Типологія польських дослідників:

Політична поведінка може бути двох типів:

  • Відкрита (політична дія)
  • Закрита (політична бездіяльність або іммобільність)

В межах відкритої політичної поведінки особа може виконувати наступні політичні ролі:

· член суспільства із незначним політичним впливом, незначною активністю та інтересом до політики,

· член гром.організації, суспільного руху

· член політичної партії, тобто цілеспрямовано і з власної волі бере участь у політичному житті;

· громадський або політичний діяч

· професійний політик

· політичний лідер – загальновизнаний політичний діяч

Закрита політична поведінка (політична іммобільність) також може проявлятися в різних формах:  • виключеність з політичних відносин внаслідок низького рівня розвитку особи
  • виключеність з політичних відносин внаслідок розчарування або байдужості
  • політична апатія як форма неприйняття політичної системи (н, результат окупації)
  • політичний бойкот як вияв активної ворожості до політичної системи.

 

У політичній поведінці як колективній дії залежно від ступеня активності її учасників виокремлюють такі основні групи:

  • лідери – очолюють політичні організації, сприяють їх згуртуванню і досягненню цілей
  • послідовники – підтримують висунуті лідерами цілі як такі, що відповідають їх інтересам, їх поведінка характеризується різним ступенем активності та участі
  • активісти– посередники між лідерами і послідовниками, організують учасників політичного руху, постачають лідерам інформацію про його розвиток
  • лідери думки – справляють на поличну організацію чи рух не організаційний, а інтелектуальний вплив (письменники, поети, журналісти, ведучі телепрограм.)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Політична опозиція буває конструктивною і деструктивною | Специфика масової поведінки

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 778; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.