Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види відповідальності за порушення по­даткових норм

Як було зазначено, за порушення податкового законодав­ства передбачено притягнення до адміністративної, криміналь­ної та фінансової відповідальності.

Кримінальну відповідальність можна визначити як форму реалізації охоронних кримінально-правових відносин, пов'яза­них із вчиненням злочину, яка завжди полягає в державному осуді злочинця, що здійснюється судом в обвинувальному вироку, і, як правило, втілюється в застосуванні до нього конкретних заходів кримінально-правового впливу.

Під поняттям "адміністративна відповідальність" розу­міють застосування у встановленому порядку уповноваженими органами й посадовими особами адміністративних стягнень, пе­редбачених у санкціях адміністративно-правових норм, до вин­них у скоєнні адміністративних проступків, що містять держав­ний осуд протиправних дій і виражаються в негативних наслід­ках для таких осіб.

Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, включаючи установи банків, громадяни, в т.ч. суб'єкти підприємницької діяльності, у разі порушення норм податкового права можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Підстави притягнення до адміністративної відповідаль­ності та санкції, які накладаються на порушників, перелічено в п. 11 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Суб'єкт та об'єкт податкового правопо­рушення | Фінансово-правова відповідальність, фінансові санкції за порушення податкового законодавства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.