Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачі та види аналізу фінансового стану підприємства


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відбивають наявність і розміщення засобів, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства. Тому аналіз фінансового стану має три основних мети:

1. Оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;

2. Підготувати інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої діяльності підприємства;

3. Порівняти показники діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі.

Фінансовий аналіз є основою розробки фінансової політики підприємства. Без фінансового аналізу не можна оцінити стан ресурсів підприємства, що дозволить визначити недоліки у функціонуванні підприємства і прийняти необхідні управлінські рішення, спрямовані на усунення цих недоліків.

Менеджер підприємства повинен прагне до досягнення надійного фінансового стану, тобто стійкій платоспроможності, необхідній забезпеченості власними оборотними коштами і ефективному їх використанню, чіткій організації розрахунків, наявності потужної фінансової бази і так далі

За допомогою чітко організованого аналізу можна своєчасно відстежити погіршення фінансового стану підприємства, коли разом з показниками стабільності фінансового стану з'являються показники, що характеризують негативні тенденції у виробничій і господарській діяльності, які можуть привести до банкрутства. Тому одному з основних завдань аналізу фінансового стану являється оцінка прибутковості підприємства в співвідношенні з ризиком акціонерів, які вкладають в нього кошти.

При аналізі фінансового стану використовують наступні його види:

- аналіз горизонтальних процентних змін, який характеризує зміну окремих статей фінансової звітності на декілька періодів (років, кварталів, місяців);

- аналіз вертикальних процентних змін характеризує співвідношення статей фінансової звітності відносно однієї вибраної статті (об'єм продажів, валюта балансу);

- порівняльний аналіз - співвідношення окремих показників підприємства і показників інших аналогічних підприємств або середньогалузевих показників;

- аналіз коефіцієнтів базується на розрахунку окремих співвідношень показників і його використовують для дослідження взаємного зв'язку між компонентами фінансової звітності.

Аналіз фінансового стану підприємства дуже важливий, якщо ви являєтеся:

- інвестором, якому необхідно прийняти рішення про формування портфеля цінних паперів;

- кредитором, якому необхідно бути упевненим, що кредит буде повернений;

- аудитором, якому необхідно розпізнати фінансові особливості підприємства;

- фінансовому керівникові, який хоче реально оцінити діяльність і фінансовий стан підприємства;

- керівникові маркетингового відділу, який хоче створити стратегію просування товару на ринок.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Призначення і види фінансових звітів | Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінка

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 600; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.