Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Реалізація логічних схем на основі елемента стрілка Пірса

Стрілка Пірса реалізує операцію множення с інверсією (АБО – НІ) і по аналогії з елементом штрих Шефера створює функціонально-повний (універсальний) мінімальний базис. Схема цього елемента показана на рисунку 5.

Рисунок 5 – Функціональна схема елемента стрілка Пірса

Виконання інверсії з допомогою цього елемента наведено на рисунку 6. Як бачимо для цього потрібно лише перемкнути входи цього елемента між собою.

Рисунок 6 – Реалізація інвертора на елементі стрілка Пірса

Операція логічного множення І надана на рисунку 6. Для її виконання потрібно три елементи стрілка Пірса, два з яких виконують функції схеми НІ.

Рисунок 6 – Реалізація схеми І на елементах стрілка Пірса

Простіше реалізується схема логічного додавання АБО, тому що потребує для своєї реалізації всього два елемента стрілка Пірса (див. рис. 6).

Рисунок 7 – Реалізація схеми АБО на елементах стрілка Пірса

Розглянуті вище елементарні схеми мали два входи, хоча таких входів на практиці, звичайно, зустрічається більше. Але для кінцевого результату проектування це не має особливого значення, тому що на практиці діє простий принцип суперпозиції в відповідності з яким кожна змінна, яка приходить на вхід елементарної схеми вважається вихідною змінною, тобто функцією від двох чи більше інших змінних. Тому всі операції, які відбуваються в цифровій схемі, можна зобразити як такі, що виконуються тільки над двома змінними. Тобто кінцевий результат операцій над багатьма змінними можна зобразити як лише операції над двома змінними.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Реалізація логічних схем на основі елемента штрих Шефера | Процесуальне правонаступництво
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 704; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.