Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Застосування Visual Basic for Application (VBA) для створення моделей


Сортування списку

План

Острый гепатит В с дельта агентом (коинфекция) и острая дельта инфекция (суперинфекция).

Лечебные препараты аналогичны тем, которые используются при ГВ без дельта агента, применяются по показаниям, соответственно тяжести болезни, особенно при острой дельта инфекции (суперинфекция) вирусоносителя ГВ.

Острый гепатит С. Помимо базисной терапии целесообразно, с целью снижения риска хронизации процесса, назначается специфическое медикаментозное лечение:

- препараты интерферона (Роферон А, Интрон А, вэллферон, реальдирон, реаферон, виферон и т.п.). Предпочтительны рекомбинантные интерфероны, особенно те, растворы которых не содержат белковые стабилизаторы (Роферон А). Схема лечения: 3 МЕ внутримышечно или подкожно 3 раза в неделю в течение 3-6 месяцев.

- амиксин по схеме: по 125 мг 2 раза в сутки в первый день, затем по 125 мг через день в течение 4-5 недель.

Острый гепатит Е. Лечебные мероприятия аналогичны таковым при гепатите А.

 

1. Терміни, які зустрічаються

2. Табличні бази даних (Списки)

3. Фільтрація списку

5. Формули проміжних обчислень в списках

6. Застосування діалогового вікна Специальная вставка

7. Кращий метод одночасного введення формул у виділений діапазон комірок

8. Об'єкти Visual Basic for Application (VBA)

1. Терміни, які зустрічаються

Формула: "возвращает"

В наступному тексті книги досить часто зустрічається термін - формула ВОЗВРАЩАЕТ значення. Для розуміння цього терміну розглянете наступний приклад. На рис. 1. наведений приклад – в комірки стовпця А вводиться будь-яке числове значення, а формула в стовпці В (показана в рядку формул на рис. 1.), основана на функції ЕСЛИ повертає наступний результат:

• при введеному в стовпець А значенні рівному одиниці, на екрані монітора - результат обчислення - текст: Единица;

• при введенні будь-якого іншого значення, результат обчислення формули: Значение неизвестно.

Термін "возвратит" - це результат, отриманий при обчисленні формули, при заданих яких-небудь специфічних, введених для неї умов, які беруть участь в процесі обчислення.Рис. 1. Приклад формули для пояснення терміну "возвратит"

 

2. Табличні бази даних (Списки)

Бази даних як спосіб зберігання і обробки різної інформації відіграють в даний час величезну роль. У базах даних зберігають відомості про клієнтів, замовлення, різні довідники телефонів і адрес і т. д. Але мало хто здогадується, що більшість різних таблиць відносяться до табличних баз даних або в Excel введено поняття список, як аналог бази даних в електронних таблицях.

Список - це група рядків таблиці, що містить зв'язані дані. Відмітною особливістю списку є те, що кожен його стовпець містить однотипні дані.

Якщо провести аналогію між списком і табличною базою даних, то стовпці списку є полями бази даних, а його рядки - записами. Вважається, що перший рядок списку є його заголовком і містить назви стовпців списку. Заголовок повинен мати на листі електронних таблиць горизонтальну орієнтацію. Заголовки можуть застосовуватися в Excel для пошуку і організації даних. Шрифт, розмір шрифту, вирівнювання і інші параметри форматування, присвоєні заголовкам стовпців списку, як правило, повинні відрізнятися від параметрів, призначених для рядків даних.

Для відділення заголовка від розташованих нижче даних застосовувати порожні рядки не слід. Не слід також допускати порожні рядки і всередині самої бази даних.

У цій книзі бази даних розглядаються практично в кожному розділі. Для того, щоб кожного разу не повертатися до цієї теми, розглянемо деякі правила організації цих даних.

Показану на рис. 2. просту таблицю з числовими значеннями можна також віднести до списку або табличної бази даних.

Рис. 3.2. Таблиця з числовими значеннями, яку також можна віднести до простої табличної бази даних


3. Фільтрація списку

Вибрати необхідні дані із списку можна за допомогою фільтрації, тобто шляхом ховання всіх рядків списку, окрім тих які задовольняють заданим критеріям. Щоб скористатися функцією фільтрації встановіть табличний курсор в будь-яке місце списку і виконаєте команду Данные/Фильтр/Автофильтр, після чого в правому нижньому кутку кожної комірки заголовка з'явиться квадратик із стрілкою списку, що розкривається.

Якщо список створений правильно, то, наприклад, при виконанні фільтрації списку в стовпці D за значенням 2, список матиме вигляд, показаний на рис. 3. Номери рядків 4 і 8, вибраних при фільтрації, будуть синього кольору.

Рис. 3. Вигляд таблиці при виконанні фільтрації за значенням 2 в стовпці D

В списку вибрано два рядки, що задовольняють критерію фільтрації. Причому при виконанні операції фільтрації при натисненню на кнопку автофільтру список, що розкрився, виглядає, як показано на рис. 4.

Рис. 4. Список, що розкрився, при виконанні операції фільтрації

Поруште правила формування списку - видаліть дані з рядка 5. При виконанні операції фільтрації список, що відкрився, міститиме дані лише області списку до першого порожнього рядка, і буде виконана фільтрація лише цієї області (рис. 5). В даному випадку порушені правила організації даних списку і один список розбитий на два:

• верхній (В3:D4) організований згідно правил і має заголовок;

• нижній (В6:D11) - неправильно організований і не має заголовка.

Рис. 5. Фільтрація списку з порушеними правилами його організації

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Этиотропная (противовирусная) терапия | Сортування списку

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 558; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.