Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сортування списку

Досить часто дані потрібно представити відповідно до деякого заданого критерію: в порядку зростання або спадання. Зміна порядку розташування рядків списку називається сортуванням.

Для виконання сортування необхідно помістити курсор в будь-яку комірку поля, по якому відбуватиметься дана операція, і клацнути правою кнопкою миші по одній з кнопок сортування (По возростанию або По убыванию), розташованих на стандартній панелі інструментів.

При виконанні операції сортування списку, показаного на рис. 2. отриманий результат її виконання показаний на рис. 6.

Рис. 6. Список, організований по правилах, після сортування за збільшенням по стовпцю D

Якщо ж виконати таке ж сортування списку при порушенні правил його організації (рис. 5.), то відбудеться сортування лише тієї області списку, в якій знаходиться табличний курсор (рис. 7.).

Рис. 7. Сортування списку при порушенні правил його організації

5. Формули проміжних обчислень в списках

Досить часто на практиці доводиться стикатися з тим, що в списки (або табличні бази даних) вводяться формули, що виконують проміжні розрахунки, з вказівкою в них посилань на інші комірки цього ж списку. До чого це може привести - розглянемо на простому прикладі.

На рис. 2. у комірку D6 введено числове значення - 18. Після сортування списку це числове значення не змінилося (рис. 6.).

Припустимо що числове значення 18 отримано, як результат множення вмісту комірок С4 і В8. Введіть у комірку D6 формулу множення з вказівкою посилань на ці комірки (рис. 8.). Для того, щоб проконтролювати - в якому місці списку після сортування виявиться комірка з цією формулою, задайте шрифту цієї комірки інший колір.

Рис. 8. Список з введеною формулою множення значень, що містить заслання на вічка С4 і В8

Якщо проробити операцію будь-якого сортування списку, наприклад, за збільшенням по стовпцю D, то отриманий результат показаний на рис. 9. У стовпці D в кінці списку з'явилося значення 0, якого раніше не було. Помістіть табличний курсор на комірку D11, в якому став знаходитися колишній вміст комірки D6 і виявіть, що введені раніше адреси посилань змінилися. Послідовність виконання Excel операції сортування була наступна:

· результат множення формули у комірці D6 рівний значенню 18 при сортуванні був сприйнятий як значення;

· після сортування стався перерахунок формули із посиланнями, що змінилися, на комірки;

· отриманий результат у вигляді значення 0 відображувався на екрані монітора.

Рис. 9. Результат сортування списку з введеною формулою із посиланнями на інші комірки списку

Якщо список був досить великим, формули вводилися неодноразово, і подібні помилки не були виявлені своєчасно, то через деякий час виправити їх вже не можливо. Тоді всю роботу із створення списку необхідно починати спочатку.

Тому якщо створювана таблиця відноситиметься до списків і, як наслідок, з її даними можливе проведення операцій сортування, то не вводьте в неї формули проміжних розрахунків. А якщо така необхідність присутня, то після проведення обчислення замініть її на обчислене значення.

Або врахуйте що при необхідності введення таких формул, обчислення повинні проводитися лише з вмістом комірок, що знаходяться в одному рядку списку.

6.Застосування діалогового вікна Специальная вставка

При створенні комп'ютерних моделей або інших розрахункових таблиць в Excel, в даній книзі досить часто відбувається подальша заміна формул, що роблять обчислення, на визначене ними значення. Або ж обчислене значення служить операндом при проведенні арифметичних обчислень з іншими значеннями.

Для того, щоб не робити операцію заміни формул на значення, введенням значень з клавіатури, в цій книзі досить часто використовуватиметься діалогове вікно Специальная вставка (рис. 10).

Це діалогове вікно викликається командою Правка/Специальная вставка або вибором рядка Специальная вставка в контекстному меню.

Рис.10. Діалогове вікно Специальная вставка

Діалогове вікно Специальная вставка викликається лише після виконання команди Копировать. Команда Вырезать для цього випадку не підходить.

У області Вставить діалогового вікна знаходяться наступні перемикачі:

· Все. Здійснюється вставка всіх параметрів скопійованої області (комірки). Ця операція нічим не відрізняється від звичайної операції копіювання і подальшої вставки з буфера обміну.

· Формулы. Робить вставку лише формул. Основна перевага цього методу полягає в тому, що при вставці з буфера обміну не порушується форматування комірок вставки і не змінюються примітки, які знаходяться в них.

· Значения. Виконує вставку лише значень. Цей метод вставки корисний в тих випадках, коли необхідно зафіксувати або перенести якісь результати розрахунків у вигляді значень, перш ніж змінювати вихідні дані. Метод не порушує форматування комірок і приміток.

· Форматы. Робить вставку лише форматів. Це дає можливість при вставці з буфера обміну не зачіпати значення, формули і примітки, що містяться у ячейках області вставки.

· Примечания. Вставка лише приміток.

Відповідні перемикачі області Операция діалогового вікна Специальная вставка дозволяють виконувати операції додавання, віднімання, множення і ділення значень або формул, що знаходяться в скопійованій ячейці, із значеннями або формулами комірки, в яке відбувається вставка.

Надалі, в книзі при необхідності виклику діалогового вікна Специальная вставка і заміни формул на обчислені значення, або при вставці значень, обчислених формулами в іншу область, а також при необхідності активізації перемикачів області Операция, ця операція називатиметься - виконання дій з викликом діалогового вікна Специальная вставка.

7. Кращий метод одночасного введення формул у виділений діапазон комірок

При створенні моделей в цій книзі досить часто виникатиме необхідність введення однотипних формул в діапазони комірок цьому формула спочатку вводиться у верхню або верхню ліву комірку вибраного діапазону, після чого вона тиражується у весь вибраний діапазон.

Найбільш поширений спосіб на практиці - копіювання вмісту комірку з формулою з подальшим виділенням діапазону і вставкою в нього формули з буфера обміну. Насправді це найбільш трудомісткий спосіб.

Наведемо один з найбільш оптимальних способів на прикладі введення простої формули послання на сусідню комірку стовпця В в діапазон комірок С1:С5. Для цього виділіть діапазон комірок С1:С5 починаючи з комірки С1, введіть знак рівно і виділіть комірку В1, після чого натисніть комбінацію клавіш [Ctrl+Еnter]. Формула буде введена у весь виділений діапазон. Цю операцію легко проводити з простими формулами, а якщо формула складніша. Наприклад

=ЕСЛИ(B1=1;"Один";"Значение не определено")

Для одночасного введення формули у виділений діапазон:

· введіть цю формулу у комірку С1 і перевірте правильність виконання обчислень;

· виділіть діапазон комірок С1:С5 починаючи з комірки С1;

· клацніть правою кнопкою миші по будь-якій області рядка формул в якій відображує ця формула. Excel сприйме цю операцію як редагування формули;

· натискуйте комбінацію клавіш [Ctrl+Еnter].

Формула буде введена у всі комірки виділеного діапазону. Ця операція сприйметься як редагування формул у всіх ячейках виділеного діапазону.

Описана операція може бути ще спрощена, якщо замість редагування в рядку формул, використовувати натиснення на клавішу F2. Тоді операція введення формул наступна:

· введіть цю формулу у комірку С1 і перевірте правильність виконання обчислень;

· виділіть діапазон комірок С1:С5 починаючи з комірки С1;

· натисніть клавішу F2 і потім комбінацію клавіш [Ctrl+Еnter].

Кожен користувач вибирає для себе методику одночасного введення формул (значень, тексту) у виділений діапазон, найбільш зручну для себе.

Надалі ця операція називатиметься - операція одночасного введення формул (значень, тексту) у виділений діапазон комірок.

8. Об'єкти Visual Basic for Application (VBA)

Створювані далі комп'ютерні моделі, додатки, розрахункові таблиці і ін. для виконання поставленого перед ними завдання, обов'язково проводять обчислення. Таблиці, проводять обчислення одночасно після введення в них змін, або в заданій послідовності.

Автоматизація різних процесів проведення обчислень в заданій послідовності за допомогою Excel, а тим більше створення комп'ютерних моделей, практично неможлива без вживання макросів, а основа макросів - мова Visual Basic for Application (VBA), яка далі називатиметься кодом VBA. У даній книзі не поставлене завдання повного опису всіх можливостей VBA. Для цього існує достатня кількість спеціалізованої літератури і за бажання, читач може почерпнути в ній більш детальну інформацію.

Коротко зробимо огляд об'єктної моделі Excel, які є основою для розробки різних додатків.

Об'єкти розташовані в ієрархічному порядку. У Excel існує більше 100 різних вбудованих об'єктів, що мають різний рівень ієрархії.

Наприклад, найчастіше використовувані об'єкти Excel мають наступну ієрархію: Application (Microsoft Excel) - Workbook (робоча книга) - Worksheet (робочийлист) - Range (ячейка).

Об'єкт Application - це сам додаток Microsoft Excel, а всі інші об'єкти розташовані на ієрархічному рівні нижче за нього. На другому рівні розташовано п'ятнадцять об'єктів. Деякі з них:

· Dialog - діалогове вікно Excel;

· Name - імена діапазонів комірок;

· VBE - об'єкт управління редактором VBA;

· Window - доступ до різних вікон Excel;

· Workbook - файл робочої книги і ін.

Кожен з цих об'єктів у свою чергу може містити інші об'єкти. Наприклад, об'єкт Workbook містить об'єкти:

· Chart - діаграма;

· Module - модуль;

· Name - ім'я;

· Worksheet – робочий лист;

· Window - вікно і ін.

Ці об'єкти можуть також містити об'єкти. Наприклад, об'єкт Worksheet містить:

· Pagesetup - параметри сторінки;

· Range - діапазон і ін.

9. Властивості об'єктів

Кожен об'єкт Excel має набір властивостей, використовуваних для його опису, які можна назвати його характеристиками. Наприклад, властивості об'єкту Workbook:

· Author - ім'я автора, творця робочої книги;

· Name - ім'я робочої книги;

· Path - дорога до файлу робочої книги і ін.

Властивостям об'єктів можуть бути привласнені різні значення (аргументи), які будуть описані далі в наступних розділах.

Методи об'єктів

Кожен об'єкт володіє набором методів, які можуть бути виконані ним або ж з його допомогою. Отже, методи - дії. Наприклад, методи об'єкту Workbook:

· Close - закриття робочої книги;

· Save - збереження робочої книги.

Методам об'єктів можуть бути також привласнені різні значення (аргументи), які будуть описані в наступних лекціях.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Застосування Visual Basic for Application (VBA) для створення моделей | Застосування Visual Basic for Application (VBA) для створення моделей
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 583; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.