Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Застосування Visual Basic for Application (VBA) для створення моделей

VBA - це всього лише інструмент, за допомогою якого створення якоїсь комп'ютерної моделі або розрахункової таблиці, може бути досягнута найменшими зусиллями. Наприклад, - одночасне визначення точки беззбитковості в багатономенклатурному виробництві для всіх видів продукції, що випускається підприємством. Або розрахунок руху грошових проток в щоденному розрізі при бюджетуванні. Без вживання VBA, використовуючи лише одні формули, це було б просто неможливим завданням.

Або ж за допомогою VBA створена якась технологія, що полегшує працю користувача. Наприклад, введення даних в журнал реєстрації касових документів. В даному випадку вживання VBA виправдане підвищенням продуктивності праці і більшою гарантією уникнення введення помилок.

Макроси (підпрограми) в своїй більшості написані не на високому рівні професійного програміста. Автор не ставив перед собою такого завдання. Завдання автора як користувача з досвідом - показати шлях (або різні напрями) технології вирішення яких-небудь окремих завдань або проблем, що часто зустрічаються на практиці і, можливо, не висвітлених в популярній літературі раніше. А якщо вже напрям є, то виправити або дописати професійно код VBA - справа техніки.

Якщо на якомусь етапі буде необхідний опис автоматизації процесу, в якому будуть використані елементи VBA, то це буде популярно освітлено на практичних прикладах.

Основа для створення комп'ютерних моделей вибрана наступна:

· опис проблеми (або завдання), яку необхідно вирішити;

· опис технології її рішення;

· створення і введення формул, що виробляють обчислення окремих елементів створюваної моделі;

· механічний запис міні-підпрограм (макросів) і при необхідності їх удосконалення;

· створення і впровадження елементів управління, для управління створюваними моделями.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сортування списку | Применение ЭВМ для автоматизации
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.