Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова та механізм передачі збудження в синапсах

Місця, в яких збудження з однієї нервової клітини передається на другу, називають синапсами. Синапс складається з пресинаптичної і постсинаптичної частин, між якими лежить синаптична щілина (рис. 4). До пресинап­тичної частини відноситься кінцева гілочка аксона, яка поблизу місця контакту втрачає мієлінову оболон­ку і розширюється, утворюючи синаптичний ґудзичок. У синаптичному ґудзичку знаходяться міхурці (везикули), наповнені хімічною речовиною —медіатором, а також мітохондрії

 

Рис. 4. Будова аксодендритного синапса.

і рибосоми. Синаптична щілина має ширину 12... 30 нм. Постсинаптична частина утворена мембраною тіла клітин або її відростків, на якій розміщується потовщення — постсинаптична мембрана товщиною 5 нм і довжиною 150 ... 450 мкм. Залежно від місця контакту аксона з частинами нервової клітини розрізняють аксосоматичні, аксодендритні, аксоаксональні і дендродендритні синапси .

Синапси, що утворені закінченням аксона і м'язом, носять наз­ву нервово-м'язових синапсів, або кінцевих пластинок.

Механізм передачі збудження в синапсах центральної нервової системи. Тривалий час існувала думка, що збудження від однієї нервової клітини до іншої передається за допомогою електричних потенціалів. Але електрофізіологічними дослідженнями встановле­но, що електричний струм не проникає через синаптичну щілину і не передається на постсинаптичну мембрану. Збудження в синап­сах передається за допомогою хімічних речовин, що дістали назву медіаторів. В нервово-м'язових синапсах, синапсах парасимпатич­ної нервової системи медіатором є ацетилхолін. В синапсах цент­ральної нервової системи, згідно з даними Д. Кертіса, збуджуючим медіатором є похідні глютамінової кислоти, а в деяких нейронах —ацетилхолін і норадреналін. Передача збудження в синап­сах відбувається таким чином: збудження, яке проходить по нер­вовому закінченню до синапса, викликає зміни проникності пресинаптичної мембрани. В результаті цих змін везикули лопаються, а медіатор, що знаходиться в них, виходить у синаптичну щілину і внаслідок дифузії переміщується до постсинаптичної мембрани. Досягнувши постсинаптичної мембрани, медіатор взаємодіє з її структурними елементами - білково-ліпідними комплексами, чут­ливими до дії медіатора. Наслідком цієї взаємодії є зміна проник­ності постсинаптичної мембрани для іонів, деполяризація її і виник­нення так званого збуджуючого постсинаптичного потенціалу (ЗПСП). Велична ЗПСП, який виникає внаслідок одноразового ви­ділення медіатора з одного синапса, незначна і не здатна виклика­ти збудження мембрани нервової клітини. І тільки внаслідок сумар­ної дії медіатора, який виділяється кілька разів підряд з одного або одночасно з кількох синапсів, збуджуючий постсинаптичний потенціал досягає величини, здатної деполяризувати мембрану до критичного рівня і викликати новий потенціал дії, тобто передати збудження з однієї нервової клітини на іншу. Медіатор, наприклад ацетилхолін, після взаємодії з активними центрами постсинаптичної мембрани інактивується специфічним ферментом ацетилхолінестеразою, і постсинаптична мембрана знову стає готовою до сприй­няття нового збудження.Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 6028; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.