Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна характеристика торгівлі як системи

Читайте также:
 1. II. Злокачественные мезенхимальные опухоли. Общая характеристика.
 2. Tpaнcnopтнi правовiдносини: поняття, ознаки та їхня характеристика
 3. Tpaнcnopтнi правовідносини: поняття, ознаки та їхня характеристика
 4. V. Механическая характеристика
 5. VI – Состав выходных форм и их характеристика
 6. Автоматизированное производство и его характеристика.
 7. Амплитудно-частотная характеристика
 8. Биомеханическая характеристика скоростных качеств
 9. Вибори та виборчі системи
 10. Види інвестицій, їх характеристика
 11. Види, системи і форми оплати праці
 12. Видовая характеристика участников уголовного судопроизводства

ПЛАН

Тема: Вступ

Лекція № 1

Курс лекцій

з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

 

Розробив викладач Ігнатова Н.В. Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін Протокол від «____»________р.№___ Голова циклової комісії _____________Захаренко Л.М.   Схвалено методичною радою Луганського державного коледжу економіки і торгівлі Протокол від «____»________р. №___

 

м. Луганськ

2013 р.


Зміст

 

Лекція № 1Вступ

Лекція № 2 Роздрібна торговельна мережа

Лекція № 3Улаштування роздрібної торговельної мережі

Лекція № 4 Порядок і технологія приймання товарів у магазині за кількістю.

Лекція № 5Порядок і технологія приймання товарів у магазині за якістю.

Лекція № 6Організація і технологія зберігання товарів у магазині.

Лекція № 7 Мерчендайзинг.

Лекція № 8Товарні склади оптових підприємств, їх улаштування.

Лекція № 9Технологія складських операцій.

Лекція № 10Організація продажу товарів у магазинах

 


 

 

1. Загальна характеристика торгівлі як системи.

2. Функції торгівлі.

3. Ресурси системи.

4. Елементи системи.

5. Інтегративність.


 

Торгівля як сфера національної економіки за своєю формою і змістом належить до складних соціально-економічних систем і виконує життєво важливі завдання і функції.

Торгівля посідає особливе місце в структурі національної економіки та в системі економічних відносин. Вона опосередковує товарно-грошовий обмін у величезних розмірах — більше ніж 450 млрд грн щороку, формує не менш як 12 % ВВП і, без­перечно, є важливим чинником економічного зростання. Крім того, торгівля віді­грає неабияку роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національ­ної економіки, формуванні конкурентного середовища.

Особливістю сучасного розвитку внутрішньої торгівлі є позитивна і стійка ди­наміка її результативних показників. Середньорічні темпи зростання товарообігу починаючи з 2000 року перевищують 15 %, що вдвічі вище від темпів зростання ВВП. Спостерігаються позитивні тенденції в структурі товарообігу, кон'юнктурі ринку, розвитку матеріально-технічного потенціалу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Продуктивность экосистем | Функції торгівлі

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1328; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.