Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виникнення та етапи розвитку страхування


Страхування виникло достатньо давно. При цьому більшість дослідників не збігаються в думках щодо точного терміну виникнення страхування. Достатньо розповсюдженою є версія про те, що спочатку виникло взаємне страхування (Римська імперія – створення спільних військових кас допомоги, Україна – забезпечення страхової допомоги в подорожах чумаків і т.і). Виникнення комерційного страхування пов’язують, перш за все, з розповсюдженням торгівельного мореплавства. Відмінність між комерційним страхуванням і взаємним страхуванням полягає в тому, що перше не передбачає отримання прибутку, а в багатьох випадках і інверсії страхового циклу. Тобто, при взаємному страхування в багатьох випадках страхові фонди не створюються, а існує лише згода учасників по сумісному відшкодуванню збитків в певних визначених в договорі випадках.

Поширення комерційне страхування набрало після початку промислової революції в країнах Західної Європи. В цей час створювалися перші акціонерні страхові товариства. Основними видами їх діяльності були – страхування морських перевезень, страхування від вогню будівель, страхування життя і капіталів.

Комерційне страхування було достатньо розповсюджене в царській Росії. Після жовтневого перевороту страхування було визначено монополією держави і основним його призначенням було обслуговування майнових інтересів громадян. Найбільш розповсюдженими були такі види страхування як страхування життя, довічне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування майна громадян. Страхові інтереси підприємств, оскільки усі вони перебували в державній власності, здебільшого обслуговувалися безпосередньо з державного бюджету.

Починаючи з 1991 року в Україні розпочалася демонополізація страхової галузі. Основними характеристиками процесу демонополізації було створення великої кількості недержавних страхових компаній. На цьому ж етапі відбувся крах колишньої системи державного страхування і велика кількість населення втратила кошти по накопичувальним страховим програмам. Нові страхові компанії зловживали довірою населення до страхування і заробляли гроші на побудові фінансових пірамід. Крах “пірамідальних компаній” в 1994-1995 роках обумовив виникнення недовіри населення до страхових компаній в Україні, що стримує розвиток страхового ринку і зараз.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СТРАХУВАННЯ | Сутність і функції страхування. Сфери застосування страхування

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1887; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.