Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Страхування життя і його основні види

Особисте страхування

Тема 5

 

1. Страхування життя і його основні види.

2. Змішане страхування життя.

3. Страхування дітей. Весільне страхування

4. Страхування рент та пенсій. Довічне страхування.

5. Обов’язкове особисте страхування. Страхування від нещасних випадків на транспорті.

6. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків

7. Медичне страхування. Умови обов¢язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування.

 

Однією з галузей страхування є особисте страхування, здійснюване з метою надання страхового захисту щодо настання несприятливих подій для життя і здоров’я людей. До підгалузей особистого страхування належать страхування життя (пенсій), страхування від нещасних випадків і медичне. В особистому страхуванні поєднуються страхування життя та ризикові види страхування. До страхування життя відносяться види страхування, яким притаманне накопичення страхових сум під час дії договору (власне страхування життя, страхування дітей, весільне страхування, страхування рент та пенсій, довічне страхування

Особливістю даної сфери страхування є те, що його об’єкт не має чіткого грошового вираження. Тобто не можна визначити скільки коштує життя або здоров’я тієї чи іншої людини. Саме через це страхова сума за цим видом страхування носить форму умовної суми збитку, яка відшкодовується при настанні страхового випадку. Грошовий вимір страхової суми залежить здебільшого від спроможності страхувальника зробити страховий внесок за визначеним тарифом. Обов’язково передбачається виплата страхувальнику інвестиційного доходу у вигляді визначеного заздалегідь відсотка.

Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розглядалось, як вигідне вкладання грошей. Страхувальник за договором страхування життя може розрахувати на страхову суму або пенсію у разі дожиття до закінчення договору, що є засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й захистом спадщини страхувальника, оскільки дає змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити частку спадщини, що призначається кожному з них. В розвинутих країнах широко поширена практика отримання кредиту під поліс страхування життя. Отже, страхування життя забезпечує певний захист страхувальника, його родини, сприяє полегшенню передачі майна, створенню грошових фондів для різних цілей.

Договором страхування життя може передбачатися:

· Сплата страховою компанією страхувальникові фіксованої суми, пенсії, а також погашення кредиту, що взяв страхувальник у випадку його смерті.

· Сплата фіксованої суми при дожитті страхувальником до закінчення договору страхування.

· Пенсій при досягненні певного віку, або обумовленого періоду часу.

· Відшкодування витрат на відновлення працездатності втраченої внаслідок нещасного випадку.

Основними випадками страхової події є дожиття до закінчення терміну страхування або смерть страхувальника протягом дії договору.

Страхові тарифи розраховуються на основі вивчення статистичних даних про смертність в даному регіоні і відсоткових ставок, які відповідають економічному стану країни.

Тарифи по страхуванню життя залежать від: професії, місце помешкання, статі людини.

У світовій практиці страхування життя поділяється на:

- страхування капіталів (його різновидом є змішане страхування життя);

- страхування рент.

Страхування капіталів передбачає створення нових капіталів, найбільш поширені на теренах колишнього СРСР видами страхування капіталів були змішане страхування життя та страхування дітей.

Рентне страхування, то певна обумовлена договором частка, що виплачується страхувальникові, у вигляді регулярних періодичних виплат, загальна сума останніх залежить від тривалості життя страхувальника. До рентного страхування належить страхування рент, пенсій, ануїтетів тощо.

Зараз в Україні страхування життя є найменш розвинутим сегментом страхового ринку. Накопичувальні поліси зі страхування життя придбали менше 1% українців, тоді як в розвинутих країнах їх власниками є 90% населення. Частка страхових надходжень зі страхування життя складає близько 4% від загальних надходжень по ринку.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Органи управління страховою компанією | Змішане страхування життя

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1033; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.