Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Змішане страхування життя

Змішане страхування життя має таку назву, оскільки дає змогу поєднувати в одному договорі і на одну особу страхування на випадок дожиття, смерті і втрати працездатності. Цим страхувальник не тільки забезпечує собі особистий страховий захист, але і створює накопичення. Він має впевненість не втратити своїх внесків. В змішаному страхуванні життя йдеться не про факт нещасного випадку, а про його наслідки, які призвели до постійної втрати загальної працездатності, за тимчасову втрату працездатності страхові суми не виплачуються.

Постійна втрата працездатності має місце коли після нещасного випадку пройшло три місяці і більше, а людина не відновила свою працездатність. Відповідно через наявність такого виду відповідальності за наслідки нещасних випадків тарифні ставки за змішаного страхування життя є більшими, ніж тарифні ставки за звичайними договорами страхування життя.

Умови договору змішаного страхування як правило є наступними:

· вони довгострокові (3; 5; 10; 15; 20 років). На практиці через особливості в оподаткуванні застосовуються договори страхування життя на 10 і більше років;

· встановлюються межі (вікові) мінімальні та максимальні щодо укладання договору страхування (мінімальна межа на Україні 16 років, максимальний вік до 72 років);

· якщо на момент укладання договору виповнилося 72, то на момент закінчення договору повинно бути не більше ніж 75 років;

· з інвалідами І-ї групи договори не укладаються, а обмеження по укладенню договорів страхування можуть бути з інвалідами ІІ гр; онкологічних хворих, хронічних хворих та хворих на СНІД;

· в договір можуть вноситись зміни під час дії договору за згодою страховика;

· є можливість достроково припинити договір страхування; страхувальник одержує викупну суму, яка залежить від розміру сплачених страхових внесків з урахуванням інвестиційного доходу, витрат на ведення справи;

· виплати під час дії договору пов¢язані із наслідками нещасних випадків, не впливають на розмір страхової суми;

· страхова компанія не несе відповідальності за виплату страхової суми в разі, коли: застрахована особа померла протягом 6-ти місяців дії договору від злоякісних пухлин, серцево-судинного захворювання, коли застрахований спричинив злочин, керував засобами пересування на воді, в повітрі, на землі, в стані сп¢яніння, та при самогубстві. але у всіх цих випадках повертається викупна сума;

Треба зазначити, що страховий внесок (страхувальником) залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, остання залежить від терміну страхування та його варіанту, віку страхувальника і має бути сплачений за один раз, щорічно, щоквартально або щомісячно готівкою, або безготівковою.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Страхування життя і його основні види | Страхування дітей. Весільне страхування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2026; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.