Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Змішане страхування життя

Читайте также:
 1. Виникнення та етапи розвитку страхування
 2. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків
 3. Класифікація страхування
 4. Крім індивідуального страхування від нещасних випадків є колективне страхування.
 5. Майнове страхування
 6. Медичне страхування
 7. Методи перестрахування. Факультативне і облігаторне перестрахування.
 8. Непропорційне перестрахування
 9. Обов’язкове та добровільне страхування
 10. Особисте обов’язкове страхування. Страхування від нещасних випадків на транспорті
 11. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств

Змішане страхування життя має таку назву, оскільки дає змогу поєднувати в одному договорі і на одну особу страхування на випадок дожиття, смерті і втрати працездатності. Цим страхувальник не тільки забезпечує собі особистий страховий захист, але і створює накопичення. Він має впевненість не втратити своїх внесків. В змішаному страхуванні життя йдеться не про факт нещасного випадку, а про його наслідки, які призвели до постійної втрати загальної працездатності, за тимчасову втрату працездатності страхові суми не виплачуються.

Постійна втрата працездатності має місце коли після нещасного випадку пройшло три місяці і більше, а людина не відновила свою працездатність. Відповідно через наявність такого виду відповідальності за наслідки нещасних випадків тарифні ставки за змішаного страхування життя є більшими, ніж тарифні ставки за звичайними договорами страхування життя.

Умови договору змішаного страхування як правило є наступними:

· вони довгострокові (3; 5; 10; 15; 20 років). На практиці через особливості в оподаткуванні застосовуються договори страхування життя на 10 і більше років;

· встановлюються межі (вікові) мінімальні та максимальні щодо укладання договору страхування (мінімальна межа на Україні 16 років, максимальний вік до 72 років);

· якщо на момент укладання договору виповнилося 72, то на момент закінчення договору повинно бути не більше ніж 75 років;

· з інвалідами І-ї групи договори не укладаються, а обмеження по укладенню договорів страхування можуть бути з інвалідами ІІ гр; онкологічних хворих, хронічних хворих та хворих на СНІД;

· в договір можуть вноситись зміни під час дії договору за згодою страховика;

· є можливість достроково припинити договір страхування; страхувальник одержує викупну суму, яка залежить від розміру сплачених страхових внесків з урахуванням інвестиційного доходу, витрат на ведення справи;

· виплати під час дії договору пов¢язані із наслідками нещасних випадків, не впливають на розмір страхової суми;

· страхова компанія не несе відповідальності за виплату страхової суми в разі, коли: застрахована особа померла протягом 6-ти місяців дії договору від злоякісних пухлин, серцево-судинного захворювання, коли застрахований спричинив злочин, керував засобами пересування на воді, в повітрі, на землі, в стані сп¢яніння, та при самогубстві. але у всіх цих випадках повертається викупна сума;

Треба зазначити, що страховий внесок (страхувальником) залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, остання залежить від терміну страхування та його варіанту, віку страхувальника і має бути сплачений за один раз, щорічно, щоквартально або щомісячно готівкою, або безготівковою.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Страхування життя і його основні види | Страхування дітей. Весільне страхування

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 999; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.