Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Страхування транспортних засобів: автомобільного, авіаційного і морського

В Україні є багато об’єктів страхування водного транспорту, оскільки вона є морською державою і на її території протікають двоє з трьох найбільших у Європі річок, які виконують важливі транспортні функції. Отже, окрім іншого морське страхування має великі перспективи розвитку і в наступних періодах.

Головним законодавчим актом, що регулює умови морського стра­хування, є Кодекс торговельного море­плавства України, який містить розділ «Морське стра­хування».

Основним видом морського страхування є Страхування каско суден. На страхування приймають: корпус су­дна, зокрема й такого, що будується, з його машинами, обладнанням, устаткуванням і такелажем. Обсяг страхового покриття визначається відповідними умовами страхування. Незважаючи на те, що єдиних для всього світу умов не існує, усі вони мають багато спільного, головним чином передбачаючи захист від знищення, пошкодження корпусу, машин, обладнання суден (каско); видатків у разі настання відпові­дальності перед третіми особами (відповідальність); видатків судовласників на зменшення збитків (витрати).

Регулятивну роль у проведені морського страхування має здійсню­вати Морське страхове бюро України, що створене згідно з Закону України «Про страхування» і Кодексом торго­вельного мореплавства.

Обсяг страхового покриття при проведенні морського страхування встановлюється на основі однієї з таких умов.

«З відповідальністю за повну загибель і пошкодження». За уго­дою страхування, укладеною на цій умові, відшкодовуються:

а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або констру­ктивної) чи видатки з усунення пошкоджень його корпусу, механізмів, машин, обладнання;

б) збитки внаслідок пропажі судна безвісти;

в) збитки, видатки та внески, пов'язані із загальною аварією у частині судна;

г) необхідні і доцільно здійснені видатки щодо рятування судна;

ґ) необхідні і доцільно здійснені видатки із запобігання, зменшен­ня й установлення розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

«З відповідальністю за пошкодження». За угодою страхування, укладеною на цій умові, відшкодовуються:а) видатки з усунення пошкоджень судна, його механізмів, машин або обладнання з будь-яких причин;

б) необхідні і доцільно здійснені видатки із запобігання, зменшен­ня і встановлення розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

«З відповідальністю за повну загибель». За угодою страхування, укладеною на цій умові, відшкодовуються:

а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструк­тивної);

б) збитки внаслідок зникнення судна безвісти;

Важливою нормою морського страхування є «Абандон», що представляє собою відмову страхувальника від своїх прав на застраховане майно і отримання повної страхової суми у випадках:

1) пропажі судна безвісти;

2) економічної недоцільності відбудування та ремонту застрахо­ваного судна;

3) економічної недоцільності ліквідаціїпошкоджень або доставкизастрахованого вантажу в місце призначення;

4) захоплення судна або вантажу, застрахованого від такої небез­пеки, якщо захоплення триває більше двох місяців.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 173; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.