Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Страхування відповідальності за забруднення довкілля


Екологічні катастрофи спричиняють наступні чинники:

· відсталість технологій та значний ступінь зносу технічної бази виробництв;

· недбалість персоналу і керівництва про безпеку виробництва;

· стихійні лиха та протиправні дії третіх осіб.

Сутність страхування відповідальності за екологічне забруднення полягає у тому, що страхувальник (підприємство, на якому потенційно можливі шкідливі викиди) сплатою страхового внеску передає страховикові відповідальність за раптове забруднення навколишнього середовища своїм підприємством.

Особливостями цього виду страхування є те, що:

шкода може настати через багато років, і в такому разі важко встановити зв’язок між результатом забруднення та викидами;

передбачити і оцінити ризики забруднення довкілля дуже важко, необхідно мати фахівців-експертів для оцінки ризиків конкретного виробника;

дуже важко визначити розмір страхового платежу, а розрахований страховий платіж через можливі катастрофічні збитки може бути дуже великим.

Страхування відповідальності за шкоду заподіяну природному середовищу базується на наступних умовах:

· компенсувати страхувальникові усі суми, присуджені за законом постраждалим третім особам;

· покриваються лише випадкові забруднення;

· суми штрафів за порушення умов безпечного виробництва не відшкодовуються.

Через високі премії, та великі адміністративні витрати страхувальникові вигідно партнерство на термін не менш як 5-10 років.

З метою страхового захисту передбачаються страхові пули – це надання більш розширеного покриття та забезпечення високих лімітів для компенсації збитків. У 1997р. в Україні створений пул із страхування ядерних ризиків.

В Україні не передбачено загального страхування екологічної відповідальності як обов’язкового, але в окремих випадках діють норми обов’язковості екологічного страхування, а саме:

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за збиток завданий внаслідок ядерного інциденту;

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за збиток, який може бути спричинено пожарами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки;

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду завдану оточуючому середовищу;

страхування відповідальності експортера і особи, відповідальної за утилізацію (видалення) небезпечних відходів щодо шкоди, яка може бути завдана оточуючому середовищу;

страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Страхування професійної відповідальності | Страхування відповідальності за неповернення кредитів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 800; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.