Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принципи викладу

Методи дослідження

Релігієщнавство використовує велику кількість різноманітних методів пізнання. Як й у будь-якій науці, у ній застосовуються загальфілософський, соціально-філософський, спеціальні загальнонаукові, теоретичні й емпіричні методи: діалектика, системний метод, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, екстраполяція, моделювання, аналогія, гіпотеза, індукція, дедукція, спостереження, експеримент й ін. У відповідних розділах, крім названих, використаються свої методи. Так, у соціології релігії дають плідні результати методи встановлення соціальних фактів: вивчення документів, опитування різного роду - інтерв'ю, анкетування й ін., методи первинної обробки отриманих даних: угруповання, ранжирування, складання статистичних таблиць й ін. Психологія релігії використає аналіз біографій, проективні тести, особистісні опросники, методи дослідження установок і диспозицій особистості, соціометрію й т.д.

У дослідженнях релігії розроблені такі підходи, які інтегрують багато приватних прийомів. Вони з успіхом застосовуються протягом багатьох десятиліть, дають плідні результати й тепер.

При розкритті змісту, у розташуванні теоретичного матеріалу й фактів у дидактиці й методиці релігієзнавства реалізуються деякі принципи.

1. Об'єктивність, конкретно-історичний розгляд предмета. Викладаються науково обґрунтовані положення, встановлені факти; використаються результати, отримані у світовому релігієзнавстві, філософії. Підбор і розміщення теоретичного й фактичного матеріалу здійснюються з наміром як можна більш точно відтворити історію, щоб у ній штучно не утворювалися «білі» плями.

2. Розгляд релігії, релігійної філософії, вільнодумства в контексті розвитку духовної культури. Религиоведение займається дослідженням своєрідних її областей у їхній історії й сучасності, а виходить, у своєму аспекті вирішує ряд культурологічних проблем. Виявляються особливості релігії як феномена культури, властивості релігійно-культурних утворень, специфіка релігійної філософії, своєрідність різних виражень вільнодумства в духовному житті суспільства й особистості.3. Аналіз світоглядних питань з точки зору проблем буття людини, її сутності й існування, мети й сенсу життя, смерті й безсмертя, інакше кажучи, у плані розгляду ряду питань філософської антропології.

4. Виклад питань мовою толерантності, терпимості, діалогу релігійного і нерелігійного світогляду на людину, суспільство, світ.

5. Свобода совісті інтерпретується з урахуванням історії становлення даного поняття, світового досвіду (у тому числі й у нашій країні).

Зміст, дидактика й методика виклади сообразованы з положеннями про свободу думки, совісті, релігії й переконань у міжнародних правових документах, таких як: «Загальна декларація прав людини» ООН від 10 грудня 1948 р., «Міжнародний пакт про цивільні й політичні права» від 16 грудня 1966 р., «Заключний акт Наради по безпеці й співробітництву в Європі» від 1 серпня 1975 р., «Паризька хартія для нової Європи» від 21 листопада 1990 р., а також з відповідними положеннями Конституції України й Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 301; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.