Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Віровчення і культ
Згідно буддійським повір'ям, засновником цієї світової ре­лігії був Сіддхартха Гаутама Шак'ямуні - син правителя дер­жави Магатха, яка була розташована в Північно-Східній части­ні Індії. Саме ця людина в подальшому стала Буддою, що озна­чає «наділений високими знаннями», «той, хто знає спра­вжню істину», «пробуджений».

За легендою, після нескінченних перевтілень Будда при­йшов на Землю, щоб виконати свою місію спасіння, вказати людству шлях до виходу із страждань. Для свого останнього перевтілення, а він пройшов їх 550, під час яких побував 85 разів царем, 83 рази пустельником, 5 разів рабом, тричі парією, а також безліч разів різноманітними тваринами, Будда обрав образ царевича Сіддхартхи, який на­лежав до знатного роду (його ім'я - Гаутама).

Мати Сіддхартхи - дружина правителя Майя (або Махамайя) одного разу побачила уві сні, що їй у бік увійшов білий слон, а через деякий час вона народила дитину, яка з'явилася на світ незвичайним способом (вийшла з боку матері). Малюк зробив кілька кроків і вигукнув заклик, котрий почули усі боги Всесвіту і зраділи. Незвичний був і зовнішній вигляд малюка – дивна краса, золотий колір шкіри тощо. Через сім днів після пологів мати померла.

Дізнавшись про народження царського сина, палац пове­лителя шак'їв відвідав старий мудрець Асита. Побачивши на тілі новонародженого» риси величі», Аси­та засміявся і заплакав. «Я сміюсь, - сказав він, - від радості, що спаситель яви­вся на землю, і плачу тому, що мені не випадає щастя жити довго, щоб побачити звершення ним свого подвигу». Новонародженого назвали Сіддхартхою, що означає «той, хто виконує своє призначення». Батько Будди з самого дитинства наділив сина незвичай­ною розкішшю. Юнак, не виходячи з чудового палацу, проводив час в розвагах, балах, святах. Отримав чудове виховання, в свій час він одружився на чарівній дівчині, яка народила йому сина. Але наперекір бажанню батька, Сіддхартха в 33 роки та­ємно залишає палац, назавжди залишаючи свою сім'ю.

Причиною тому були знаменні «чотири зустрічі»:

1) покритий язвами тяжко хворий;

2) згорблений роками слабий старець;

3) поховальна процесія;

4) аскет, тобто бідний монах, який добровільно відрікся від забезпеченого життя і знайшов в самотності душевний спо­кій.

Перші три зустрічі дуже вплинули на нього, визвавши глибоке переживання з причини нескінченності та постійності людського страждання і смерті. Четверта зустріч вселила в нього деяку надію і як би вказала напрямок, по якому слід шу­кати шлях до позбавлення від страждань. Тому на прохання батька повернутися додому, щоб з ча­сом унаслідувати його владу і царське багатство, відповідає, що повернення додому було б можливим при умові, якби бать­ко зміг гарантувати йому прекрасне здоров'я, вічну молодість, а також безсмертя і багатство.

Сім років провів Сіддхартха Гаутама в темному лісі, по різному виснажуючи власне тіло з метою досягти душевного спокою і зрозуміти головну істину буття.

Повір'я розповідає, що врешті-решт він навчився году­ватися одним конопляним зернятком в день, постійно розду­муючи над текстами святих книг брахманів. Брахма - бог, творець світу, який відкриває тріаду верхо­вних богів індуїзму (Тримурті). В цій тріаді Брахман протистоїть Вішну, який її зберігає, і Шиву, який її руйнує. Брахман зображується червоним лотосооким, з бородою, у нього 4 обличчя, 4 тіла, 8 рук, в яких 4 веди, жезл, посудина з водою Ганга, жертовна ложка, іноді квітка лотосу, перлине на­мисто і лук. Живе на горі Меру.

Але все це не принесло юнакові душевного задоволення, він розумів, що не в самотності і аскетизмі вірний шлях спасін­ня. Відмовившись від неправильних поглядів, шляхом швид­кого просвітлення, досягнутого довгим і глибоким мисленням, Сіддхартха Гаутама, відкриває шлях до спасіння і стає Буд­дою (просвітленим). Пізнавши причину страждань і шлях позбавлення від нього, Будда вирішив розповісти про власне відкриття людям.

Але бог смерті - демон зла Мара намагався залякати «Просвітленого» страшними бурями. Щоб спокусити його радощами життя і змусити відмови­тись від вказування людям шляху спасіння, Мара посилав до Будди своїх гарних.дочок. Сім днів (згідно з іншими твердженнями - чотири тижні) розмірковував Будда і все-таки переборов нерішучість і не під­дався спокусі.

Неподалік Бенереса {нині Сарнатх) Гаутама проголосив перед п'ятьма майбутніми учнями і двома оленями свою пер­шу проповідь. Це було в «Оленячому парку». Вважають, що суть відкриття, зробленого Гаутамою у день великого прозрін­ня (що й є суттю власне буддизму) викладено у першій же його проповіді.

Після цієї проповіді, тобто проголошення чотирьох бла­городних істин, Будда в оточенні великої кількості учнів 40 ро­ків ходив по містах і селах Північно-Східної Індії, творячи чуде­са іпроповідуючи своє вчення. За повір'ям помер Будда у 80-річному віці.

Перед смертю Будда ліг під дерево в позу лева на пра­вий бік, права рука під головою, ліва витягнута уздовж випря­млених ніг і звернувся до присутніх зі словами; «Тепер, о мо­нахи, мені нічого більше сказати Вам, окрім того, що створене - приречене на руйнування. Прагніть усіма силами до спасін­ня». Смерть Будди вважається великим переходом в нірва­ну. Буддисти пам'ятають дату його смерті, як і момент наро­дження. Згідно з каноном Будда помер у день травневого пов­ного місяця 544 р. до н.е. Цю дату шанують, як і дату народження і прозріння, тому її називають «тричі святим днем».

Будда дійшов висновку, що обидві крайнощі - і життя, повне задоволень і хтивості, і добровільні страждання - однаково далекі від вірного шляху. Перша - це життя негідне, що суперечить духові, друга - життя понуре, нікчемне, марне. Вірний шлях лежить посередині - це шлях самозаглиб­лення для пізнання істини, шлях, який веде до спокою і просвітлення духу. Будда відкинув твер­дження брахманізму, буцімто знання істини є пре­рогативою вищих каст, усі форми філософських спекуляцій, ритуалів та обрядів брахманізму і зо­середив увагу на пропаганді свого вчення про спасіння..

Головним у віровченні буддизму є вчення про чотири благородні істини, що їх відкрив Гаутама у процесі "просвітлення" під деревом мудрості (смоківницею):

1. Життя - це страждання. Народження, хво­роби, старість, смерть і навіть сади, що підтриму­ють у вас життя (сканди), повні страждань (сканди - це тіло, почуття, думки й умління).

2. Причини страждань - бажання, жадоба на­солод, невтомний потяг до радощів і надії.

3. Аби позбавитися страждань, слід звільняти­ся від бажань, подавити в собі будь-які їх прояви.

4. Спосіб позбутися бажань - це наслідування шляху спасіння, що його відкрив Гаутама і виклав у таких восьми принципах:

1) правильне розумін­ня чотирьох благородних істин;

2) правильні праг­нення, наміри;

3) правильна мова (подолання об­ману та утвердження правди);

4) правильна пове­дінка (не вбивати, не красти, бути людяним);

5) правильний спосіб життя (відповідно до люд­ських чеснот);

6) належні зусилля у прагненні до довершеності (постійно долати будь-які перешкоди на шляху до спасіння);

7) належний стан розу­му (самоаналіз життя);

8) правильна медитація (глибоке роздумування над життям, постійне са­мозречення від земного).

Правильна поведінка (четвертий шлях спасін­ня) криє в собі п'ять моральних заборон - не вбивати жодної живої істоти, не красти, не обманюва­ти, утримуватися від перелюбства і не вживати п'янких напоїв. Окрім цих заборон, є ще п'ять за­борон для монахів: не їсти після обіду, не бути присутнім на танцях, на весільних заходах, не прикрашати себе, не спати на широкому чи висо­кому ліжку, не тримати золота і срібла.

Дотримуючись восьмеричного благородного шляху спасіння та вимог буддійської моралі, лю­дина може досягти досконалості, стати архатом, (святим) і поринути в нірвану - ідеальний стан людського буття, що означає звільнення від страждань, бажань та смертної оболонки.

Буддизм не визнає існування Бога у вигляді персоніфікованої могутньої особи і стверджує, що світ змінний, потік ідеальних частинок - дхарм, із яких комбінуються існуючі речі. Смерть люди­ни - це розклад комбінації дхарм. Сполучення їх у комбінації новонароджених визначається кар-мою, тобто сукупністю гріхів і добродіянь у попе­редньому житті. Карма - це закон відплати або закон причинно-наслідкових зв'язків. Душа люди­ни також утворена з дхарм. Після смерті людини дхарми її душі не зникають, а переходять у душу нової істоти - відбувається перевтілення душ. І тільки тоді, коли людина досягла нірвани, вона звільняється від неминучості нових перевтілень і закону карми, тобто не несе відповідальності за свої попередні перевтілення.

Космологічні уявлення буддизму зводяться до того, що світ з'явився з порожнечі. Завдяки рухові і змінам утворився матеріальний світ - сансара, який з часом зникає, поступаючись місцем тій же порожнечі. Окрім сансари, існують два непомітні світи: нірвана та бодхісатва, царство блаженства, населене духовними істотами, які досягли стану бодхісатв (тих, чия сутність - знання), але ще не перейшли в нірвану. Бодхісатва - це світла зем­ля, рай, володарем якого є будда Амітаба. Завдяки цьому світові віруючі отримали можливість пере­втілюватись у світі Амітаби, щоби потім перейти в нірвану. Якщо будь-яка людина в світі сансари відмовиться від бажань або подолає їх у собі, буде знаходитись у самоспогляданні, виконувати буд­дійську обрядність, старанно молитись і слідувати настановам і порадам лам (монахів), тобто хубілганів (земних утілень будд і бодхісатв), то вона вийде з коловерті життя, зі стану перевтілень і перейде у світ бодхісатв, а потім - у нірвану. Отже, всі люди рівні у своїх можливостях на шляху спасін­ня через віру в Будду та виконання заповідей та обрядів. Своєю чергою, їм допомагають бодхісатви, які не перейшли в нірвану тільки тому, що ба­жають спасти людей.

Головним у буддизмі є культ Будди. У пантеоні буддизму їх чимало. Ще більше бодхісатв, за ними слідує велика кількість хубілганів. Їм присвячено в буддизмі безліч зображень (скульптур, картин), що знаходяться у храмах. Найбільш поширеною є скульптура Будди в позі лотоса (сидячи зі схреще­ними ногами), навколо якого ніби простягнуті ти­сячі рук із розкритими долонями. Сенс цього сим­волу - бачити всі страждання і несправедливості, а тисячі рук - надання допомоги всім бажаючим. Розкриті долоні уособлюють допомогу, спасіння, вітання, а складені долонями руки - непротив­лення злу, прощення образ. Окрім зображень різ­номанітних бурханів, у храмах розміщують карти­ни (ікони) релігійно-морального змісту і картини з зображенням різноманітних буддійських свя­тинь. Досить поширеною є картина "Колесо світу", де образно викладено буддійське вчення про пере­втілення і відплату.

Обрядовий бік буддизму має свої особливості. Богослужіння в храмах здійснюється виключно духовенством, без мирян. Останні є учасниками богослужінь - містерій, які проводяться поза хра­мами, на відкритих майданах. Миряни здійсню­ють молитви вдома перед домашніми вівтарями, у степу перед обо (пірамідальні купи каміння, скла­деного на пагорбках і перевалах на честь духів зем­лі), поклоняються бурханам і хубілганам у монас­тирях, ступах (культові споруди, де зберігаються реліквії буддизму), вшановують святі місця, пов'язані з народженням, "просвітленням", пропо­віддю та смертю Гаутами, деревом мудрості (смо­ківницею) і т. ін. У храмах запалюють свічки, лам­пади, підносять пожертви з квітів та їжі. Буддій­ська церква має досить велику кількість служите? лів культу в особі монахів (лам), які перебувають у численних монастирях.

Буддійські культові споруди - храми назива­ють ступами (дагоба, субурган, чортон, пагода). Пагоди не мають усередині вільного простору для паломників. Останні знаходяться навколо великих ступ, залишаючи пожертви у спеціальних посуди­нах. Ступа вважається релікварієм, сховищем свя­тих останків Будди» його учнів, архатів (святих) та інших послідовників. Найважливішими тілесни­ми реліквіями буддисти визнають волосся Будди, його зуби, а також предмети, що ними користував­ся Будда - одяг, чаші, палиці, дерева, де він си­дів. Окремо існують ступи Меморіальні, спорудже­ні на місці якоїсь важливої для буддизму події. Вельми поширені також чайш'ї (вівтарі або неве­личкі храми) та віхари (монастирі або комплекси культових споруд).

Монахи, як служителі культу, повинні жити виключно з милостині, їсти раз на день, відмови­тися від шлюбу, власності, голити вуса, бороду, во­лосся голови, носити одяг жовтого кольору (ознака нижчих, "нечистих" каст) = вільну безрукавку, що переходить у широку спідницю й покривало на лівому плечі, залишаючи праве плече оголеним. До братства монахів не приймали рабів, солдатів, злочинців, боржників. Чернечий статус був суво­рим. Щоби стати монахом, слід було скласти від­повідну обіцянку, яка зумовлювала ступінь чернечих звань, дотримуватися суворої дисципліни, ко­ритися старшим за віком членам громади, постій­но поринати в медитацію.

Буддійські свята. Мають спільні риси, але й деякі відмінності залежно від конкретної країни чи географічного регіону. Скажімо, в країнах Пів­денної Азії (Шрі-Ланка, Таїланд, Лаос, Камбоджа та ін.) буддійські свята - це комплекс обрядів і церемоній, що проводяться щомісяця напередодні головного свята, а також завершують його. Новий рік відзначається наприкінці березня та в першій половині квітня. Віруючі насипають із піску гір­ки, що є символом гори Меру, поливають один од­ного та статуї Будди водою. У ці дні проводяться виставки, Ярмарки, конкурси тощо.

У квітні-травні в монастирях, храмах, домів­ках святкується потрійна річниця Будди: народження, "просвітлення" та досягнення ним нірва­ни. Влаштовуються процесії, монахи протягом но­чі читають молитви, розповідають віруючим про події з історії життя Будди та його учнів. Урочис­тості завершуються частуванням, дарунками чле­нам сангхи (громади, членами якої є монахи або монахині).

Початок сезону дощів (червень-липень) від­значається проводами молоді в монастир до закін­чення сезону дощів. Входження в сангху - дорога церемонія, тому в більшості випадків сім'ї об'єд­нуються і влаштовують спільне входження для своїх дітей.

Від середини жовтня до середини листопада проводяться обряди й церемонії, присвячені закін­ченню сезону дощів, виходу частини молоді з санг­хи. Перебування в монастирі під час сезону дощів пояснюється перебуванням Будди на небесах Тиватимса в царстві Індри (у ведичній релігії найбільш шановане божество, цар богів, громовержець, вла­дика атмосфери), де він читав проповіді богам, сво­їй матері, яка воскресла на небесах. Члени сангхи, яким у сезон дощів заборонено залишати монас­тир, можуть із допомогою медитації піднятися на небо і слухати там проповіді Будди. Після закін­чення сезону дощів відзначається спуск Будди на землю. У ніч повного Місяця монастирі, майдани, вулиці, будинки ілюмінуються запаленими свічка­ми, масляними лампами, кольоровими електрич­ними лампочками. Завершується свято церемо­нією вручення членам сангхи подарунків та одягу.

У період свята заслуг (листопад-грудень) мо­нахи читають парафіянам про певні події в житті Будди. Багато віруючих у цей період переселяєть­ся в монастир, де вони слухають проповіді й наста­нови. Читання текстів припиняється лише для молитов та їжі. На території монастирів панує святкова атмосфера, крамарі продають фрукти, солодо­щі, різні забавкн.

У січні-лютому відзначається перехід Будди в нірвану. В лютому закладають нові культові спо­руди, в березні організовуються читання джатак, тобто історії про попередні народження Будди, про деякі події з життя царевича Раутами (у каноні тхеравади їх налічується понад 550).

Окрім того, у дні зміни фаз Місяця проводять обряди переходу з однієї вікової групи до іншої, закладають фундаменти будинків, сади, гуляють весілля.

Уся ця сукупність традицій, релігійних уяв­лень охоплює сімейне, соціальне та особисте жит­тя прихильників буддизму, складає їхній життє­вий простір, в якому вони почуваються біологічно й соціально захищеними.

Релігійну систему буддизму викладено в чис­ленних творах, найдавнішим із яких є палійський канон. Це - "Трипітака" ("Три кошики мудрос­ті"). Її частинами є "Віная-ттака" (збірник риту­альних, правил стародавніх буддійських громад), Сутта-пітака" (бесіди й висловлювання Будди), "Абїдарма-пітака" (метафізичні міркування Будди), а також поеми, що складаються з п'яти книг - "Сутта-пітака". Включено до канону і "Джатаку", яка містить розповіді про 550 попередніх перевті­лень Будди.

Буддійська релігійна література. Цю літературу, яка налічує тисячі творів, умовно можна роз­ділити на дві категорії.

1. Канонічна література, прийнята як об'явлен­ня самого Будди і передана ним своїм учням. Сюди відносять тлумачення догматів, розповіді про звичаї та моральні вимоги. Канонічна література створювалася в Індії та Шрі-Ланці у III-II ст. до н.е. і в перших століттях н. є. Вони написані па­лійською мовою та санскритом.

2. Пізніші твори, в яких різні напрямки та школи коментують і розвивають основні ідеї буд­дизму. Неканонічні твори написані багатьма мовами різних народів Азії протягом більш як 2 тис. років.

Канонічна література відома як "Трипітака". Найліпше збереглася та її версія, що була створена школою тхеварадинів. За переказом, монахи, що зібралися після смерті Будди в місті Раджагриха, почули з вуст учнів Будди Шак'ямуні головні по­ложення його вчення. Учень Упали розповів про встановлені Буддою правила поведінки монахів, Каш'япа - про філософські роздуми вчителя, Ананда сповістив про основні притчі, в яких вис­ловлені різні повчання. Цей переказ і пояснює по­діл "Трипітаки" на три частини: "Вшая-пітака" ("Кошик статуту"). "Сутта-пітака" ("Кошик по­вчань") та "Абхідамма-пітака" ("Кошик чистого знання").

У 1871 р. в місті Мандалаї (Бірма) на спеціаль­но скликаному буддійському соборі, в якому взяли участь 2400 монахів, було вироблено уніфіковані тексти "Трипітаки". Ці тексти вирізьбили на 729 мармурових плитах, кожна з яких поставлена в мініатюрному храмику. Так було створено схови­ще канону Кутодо - місце, шановане всіма буд­дистами,

"Віная-пітака" складає найбільшу частину "Трипітаки". Вона має три розділи: "Сутта-вібхан-га", "Кхандхака" та "Паривара". "Сутта-вібханга" містить виклад і пояснення "Патимоккхи-сутти", що є основою "Вінаї-пітаки". Остання являє собою перелік проступків монахів і монахинь, що за них вони караються. Тут розповідається про ті події, які стали приводом для встановлення таких пра­вил.

Наступна частина "Вінаї-пітаки" - "Кхандха­ка" складається з двох книг: "Махаваггу" та "Куллаваггу". Обидві книги присвячені історії розвит­ку громади від часу досягнення Гаутамою "про­світлення", тобто тут розкриваються окремі еле­менти біографії Будди. Тут же детально розкрива­ються основні церемонії та обряди, правила пове­дінки монахів протягом дня, особливості діяльнос­ті громади в сезон дощів та в сухий період, вста­новлюються форма одягу та її колір.

Останню частину "Вінаї-пітаки" - "Паривару" складено у формі запитань і відповідей, у яких стисло викладається зміст перших двох частин, напевно з розрахунком на сприйняття і запам'ято­вування їх.

"Сутта-пітака" найбільший розділ книги. Якщо "Віная-пітака" вкриває 111 мармурових плит у Кутодо, то "Сутта-пітака" вирізьблена на 410 плитах. "Сутта-пітака" складається з п'яти збірників, у яких викладається вчення буддизму у формі притч та бесід, нібито висловлених самим Буддою та його найближчими учнями.

Перший збірник - "Дігха-нікая" ("Збірник довгих повчань") складається з 34 сутт (віршова­них висловів), кожна з яких присвячена стисло сформульованому положенню вчення, пов'язать му з біографією Будди. У збірнику показано ста­новлення найважливіших положень буддизму в процесі боротьби з різними ворожими йому течія­ми. У тексті збірника чимало подробиць, конкрет­них епізодів, тому ця книга є одним із найважли­віших джерел знань про звичаї, традиції, харак­терні для Стародавньої Індії.

Другий збірник "Сутти-пітаки" - "Маджхіма-нікая" ("Збірник середніх повчань") об'єднує 152 сутти, які значною мірою повторюють зміст пер­шого збірника, але лаконічніші за стилем.

Третій і четвертий збірники - "Сам'ютта-нікая" ("Збірник взаємопов'язаних повчань") та "Ангуттара-нікая" ("Збірник повчань, більший на одне число") написані пізніше, ніж перші два збір­ники "Сутти-пітаки". "Ангуттара-нікая" є най­більшим збірником, який вміщує понад 2300 сутт. Вони розміщені в певному числовому порядку: три «карби спасіння, чотири шляхетні істини, п'ять добродіянь учня, вісім членів шляхетного шляху «насіння, десять успіхів і десять добродіянь тощо.

П'ятий збірник "Сутти-пітаки" - "Кхуддака-нікая" ("Збірник афоризмів") складається з 15 різ­номанітних за змістом творів, написаних значно пізніше від усіх вищеназваних. Тут викладено ви моги до монахів, аапитання до вступаючих у громаду, вміщено збірник віршів на релігійні теми, легенди про 24 будд, розповіді про різні по­дії, що нібито відбувалися за попередніх переро­джень Будди до з'явлення його на землю в образі Раутами.

Третій і останній розділ "Трипітаки" - "Абхі-дамма-штака". її тексти розміщені в Кутодо на 208 мармурових плитах. Складається вона з семи від­ділів, а тому її інколи називають "Соттапакарана" ("Сім трактатів"). Найважливіший з них пер­ший - "Дхаммасангані", тобто "Перелік дхамм". Слово "дхама" палійською, або "дхарма" на сан­скриті має декілька значень. Часто воно вживаєть­ся для виразу понять "закон", "вчення", інколи ним позначається само віровчення буддизму. У "Дхаммасангані" воно вживається в значенні: пер­винна частка духовного буття, найдрібніша час­тинка свідомості, елементарний носій психіки. Тут викладається буддійське тлумачення всього чуттєвого світу як породження свідомості самої людини. Цим же проблемам присвячено другий трактат "Абхіддами-пітаки" - "Вібхангу".

Третій трактат називається "Каттха-ваттху". У ньому наведено полеміку, що велася між буддій­ськими схоластами в період філософського обгрун­тування буддизму.

Трактат "Пуггала-паньияті" розкриває певні ступені станів, що їх кожна жива істота мусить пройти на шляху до припинення руху дхарм, тобто до небуття, нірвани, спасіння.

Трактат "Дхатукаттха" розглядає ті самі проб­леми, особливо наголошуючи на психології. "Яма* ка" розглядає проблеми логіки, а "Паттхана" - питання причинності.

До неканонічної літератури належать біогра­фії Будди. Усі вони складені також не раніше II-III ст. н.е. Біографії тісно переплітаються а різноманітними міфами та легендами, які повинні під­твердити божественність Раутами.

Серед біографій найвідоміші: "Махавасту", включена до складу "Вінаї-пітаки"; "Лалітавіст-ра", створена сектою сарвастивадинів; "Буддхачаріта", яку написав знаний буддійський філософ і поет Ашвагоша (сучасник кушанського царя Канішки); "Ніданакаттха", що є вступною частиною махдяністської редакції "Джатаки"; "Абхінішкра-манасутра", що дійшла до наших часів лише ки­тайською мовою. Ці твори досить об'ємні - міс­тять тисячу та більше сторінок, у них окремі істо­ричні факти чергуються з легендами і переказами.

Однією з найпопулярніших сутр махаяни та основою більшості вчень далекосхідних шкіл буддизму є "Лотосова сутра", написана близько 125 р. н.е. Вона проголошувалась остаточним і повним викладом вчення Будди.

Головним завданням "Лотосової сутри" є об­грунтування єдності трьох визначених Буддою шляхів спасіння: шлях навчання та набуття архатства (найближчого учня та послідовника Буд­ди); шлях особистого спасіння (пратьєкабуддхаяна); шлях допомоги іншим у досягненні спасіння (бодхісатваяна).

У цій книзі Будда представлений вічною істо­тою, яка оточена великою кількістю мудреців, послідовників (архатів), богів, бодхісатв. "Лотосо­ва сутра" є не тільки виклад істини, а й об'єкт пок­лоніння. Особливості буддизму цього напрямку можна збагнути після короткого переказу змісту сутри.

У ній ідеться про те, що якось Будда зупинився в місті Раджагриха. Він піднявся на скелю і звер­нувся з проповіддю до всіх істот із незатьмареною свідомістю. Потім він поринув у медитацію, що зветься "станом демонстрації безмежності". Тоді "тіло Будди" затремтіло, задвигтіло, почало роз ширюватись і віддалятись у безмежність. Всі сприйняли це диво з захопленням, страхом і при­хильністю. Поміж брів Будди з'явився промінь, який освітив безмежність у бік сходу, де завидні­лися безмежні землі будд, які простяглися від пек­ла Авікса до меж буття. З'явилися всі істоти шес­ти рівнів існування, а також бодхісатви та будди, всі ступи з реліквіями. Будди, бодхісатви, архати, шраваки, які спостерігали це диво, почали проси­ти Будду пояснити їм сутність вчення.

Будда пояснив, ддо "Лотосову сутру" слід сприймати серцем і пам'ятати кожен її рядок. Ті, які живуть гідно, досягають "просвітлення" і ста­ють бодхісатвами, а кількість бодхісатв дорівнює кількості піщинок сорока таких рік, як Ганг. Ко­жен, хто слухає, запам'ятовує, переписує "Лотосо­ву сутру", той набуває сотні позитивних якостей шести органів відчуття: 800 - ока, 1200 - вуха, 800 - носа, 1200 - язика, 800 - тіла, 1200 - думки.

В іншому розділі книги розповідається старо­давня легенда про будду Бхайшаг'яраджу, який, будучи в стані медитації, усвідомив, що ніякі про­яви почуттів шанування татхагати (термін, яким в індійських релігіях, поряд із термінами будд а, буддха, позначаються особи, які досягли звільнен­ня, тобто нірвани, мокші) не можуть зрівнятися з жертвою свого тіла.

Для реалізації свого видіння цей будда впро­довж 12 років уживав масла, віск, ефірні речови­ни, потім натер своє тіло пахощами, одягнув най­кращі шати і шдпалив своє тіло на честь татхагати і його вчення. Тіло горіло протягом 12 років, ос­вітлюючи множинні світи й викликаючи схилян­ня всіх будд. Всі, хто спалює своє тіло, потрапля­ють у царство Чистої землі (сукхавати), де перебу­ває будда Амітаюс, який спершу був жінкою.

Далі йдеться про те, як промінь Будди освітив простір бодхісатви Гадгадаявари, який вирішив побувати у світі саха (простір Гаутами). Перейшов­ши за допомогою медитації в цей світ і рухаючись у ньому, як комета, він перевтілювався в різні форми, проповідуючи при цьому Закон (дхарму).

У тексті "Лотосової сутри" містяться положен­ня, що складають основу космогонічних і космоло­гічних поглядів далекосхідних шкіл буддизму. Сутність космогонії зводиться до того, що існують неосяжні первинні стани, в яких періодично вини­кають імпульси, що породжують активну приро­ду, яка складається з психічних (пуруша) та фі­зичних (пракриті) засад. Саме з цієї активної при­роди формуються живі та неживі конструкції. Деякі з цих конструкцій можуть існувати безкі­нечно довго, але й вони з часом зникають, занурю­ються в невиявлену природу, а замість зниклих форм виникають нові конструкції - і так до без­кінечності. Кожна просторова конструкція має свою сферу концентрації психічної енергії, яка ототожнюється з певним буддою чи бодхісатвою і може проявлятись у різних образах і станах.

У просторовій моделі буддизму (космологія) найвищою психічною субстанцією є космічне тіло Будди (Адибудда), для якого характерна космічна активність, що породжується співпереживанням цього всюдисущого тіла до істот, приречених на вічні страждання в сансаричному бутті. Будди ма­теріалізуються в цьому світі у формах різноманіт­них істот для того, щоб допомогти людям подолати свій егоцентризм, джерелом якого є гординя та марнославство (символ - червоний півень), неуцт­во і всеїдність (символ - чорна свиня), злостивість і підступність (символ - зелена змія).

Сам простір - це ієрархаїчна піраміда рівнів існування від мешканців пекла до напівпрозорих істот - брахм. Розрізняють шість рівнів існування живих істот, але тільки людина здатна повною мі­рою усвідомите всю глибину вчення будд.

Подальший розвиток буддійської літератури пов'язаний в основному з тлумаченням канону і належить до IV-VIII ст. н.е.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.