Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 1. Неорелігії. Секуляризація і свободомислення в історії суспільства. Релігія і церква в системі державно-правових відносин
Тема 9. Секуляризація і вільнодумство в історії суспільства. Релігія і церква в системі державно-правових відносин.

1. Загальні риси неорелігій.

2. Свободомислення як явище духовної культури.

3. Тенденції релігійно-правових відносин в Україні.

Основні поняття: сакралізація, секуляризація, свободо мислення, свобода совести, релігійні організації.

Література

1. Арестов В.М., Шудрик І.О. Нетрадиційні релігії: суть і спрямування. - К., 1990.

2. Болотова В.В. Релігієзнавство: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – Севастополь: СВМІ, 2005.

3. Глушак А.С. Методичні рекомендації до семінарських і практичних занять з релігієзнавства. - Севастополь: СВМ1 ім. П.С.Нахімова,2001.

4. Глушаков О.Р. Релігієзнавство. Курс лекцій. - Севастополь: СВМІ, 2003.

5. Журавський В. Новітні релігії в Україні// Молодь України. – 1997. – 4 листопада.

6. Калінін Ю.А, Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.

7. Колодний А. Релігієзнавство. - К., 1987.

8. Колодний А. Релігієзнавчий словник. - К., 1998.

9. Мартин М. Царство культов. - СПб., 1992.

10. Релігієзнавство. Навчальний посібник/ За ред. Рибачука М.Ф. - К., 1997.

11. Релігієзнавство. Підручник/ За ред. Лубського В.І., Теремка В.І. - К., 2000.

12. Сучасна релігійна ситуація в Україні: Стан, тенденції, прогнози. - К., 1994.

 

Сакралізація і секулярізація як соціально-історичні явища. Основні етапи процесу секулярізації. Наслідки секулярізації в сучасному суспільстві. Свободомислення та його форми.

Право та релігія. Держава та церква, історико-соціальні види їх взаємовідносин. Свобода совісті як конституційно-правова категорія. Міжнародне право про свободу совісті та релігії. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації. Соціально-культурні та правові проблеми функціонування релігії в сучасних умовах України і Криму.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 502; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.