Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів

 

У практичній роботі підприємства важливе значення ма­ють показники:

1.Коефіцієнт використання матеріалів.Він може бути плановим (відношення чистої ваги виробу до норми витрат сировини або матеріалів) і фактичним (відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів).

Коефіцієнт використання окремих видів матеріалів (Квик.матер) може визначатись не лише щодо певних видів продукції, а й по підприємству в цілому:

де: т- кількість видів продукції, при виробництві яких ви­користовується даний вид матеріального ресурсу;

Ni, - обсяг випуску продукції /-го виду в натуральних одиницях;

Мi, - чиста вага (площа) одиниці готової продукції /-го виду;

Мзаг - загальні витрати матеріалу на випуск продукції за певний період у фізичних одиницях.

2. Розмір відходівхарактеризується коефіцієнтом, що показує відношення величини відходів до величини загаль­них витрат матеріалу.

3. Коефіцієнт вилучення готової продукції із одиниці переробленої сировини.Цей коефіцієнт має певну межу - вміст у вихідній сировині корисних компонентів, що вилу­чаються.

 

Відносна економія матеріальних затрат обчислюється:

де: Мбаз, Мпл - сума матеріальних затрат, відповідно, в базо­вому і плановому періодах, грн.;

Іq - індекс обсягу випуску продукції в плановому періоді.

Основними джерелами економії сировини і матеріалів є:

Зниження ваги виробів;

Скорочення відходів і втрат сировини та матеріалів;

Використання відходів;

Використання вторинної сировини;

Зменшення і ліквідація браку.

Шляхи економії матеріальних ресурсів:

1) виробничо-технічні (якісна підготовка сировини до виробничого споживання, вдосконалення конструкції виро­бів, комплексна переробка сировини, застосування безвід­ходних та маловідходних технологій);

2) організаційно-економічні (підвищення рівня науко­вості нормування, розробка технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів).

Поряд з оборотними фондами, які функціонують у сфері виробництва продукції, процес її реалізації забезпечуються фондами обігу. До фондів обігу належать:Готова продукція на складах підприємства;

Готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі;

Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках;

Грошові кошти у незавершених розрахунках;

Дебіторська заборгованість;

Готівка в касі.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1206; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.