Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Експлуатаційні властивості

ХІММОТОЛОГІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

 

Дизельне паливо – це нафтові (гасово-газойлеві) фракції, основу яких складають вуглеводневі сполуки з температурою кипіння 200...350 °С.

Це горюча рідина. Температурна межа її запалювання +57...+119 °С, а температура самозаймання +300...330 °С. Гранично допустима концентрація парів палива у повітрі становить 300 мг/м3. Дизельне паливо – це малотоксична речовина, що подразнює слизову оболонку та шкіру людини, прозора, але більш в'язка, ніж бензин, рідина. Його забарвлення залежить від наявності смол і змінюється від жовтого до світло-коричневого кольору. Потреба в дизельному паливі, як і в бензині, дуже велика. Досить сказати, що середні витрати його, наприклад, для автомобіля МАЗ-500 становлять 24 л, для КрАЗу – 55 л на 100 км пробігу, а витрати на його придбання – 8...10 % собівартості перевезень. Ураховуючи те, що намітилися тенденції переведення автомобілів на дизельне пали-но, його значення в нашій країні зростатиме з кожним роком.

Дизельні двигуни широко застосовують у всіх галузях народного господарства. Основна їхня перевага – висока економічність. Витрата палива порівняно з бензиновими двигунами – менша (на 30...40 %), надійність у роботі – більша.

Дизельне паливо дешевше порівняно з бензином, що зумовлено технологією його одержання, а також менш пожежонебезпечне.

Однак дизельне паливо має значний недолік: набагато обмеже-нішою є сировинна база порівняно з бензином. Дизельне паливо здобувають в основному атмосферною (прямою) перетонкою та ка-т;иіітичним крекінгом, після чого проводять його очистку, тоді як бензин одержують не тільки з нафти, а й з газів, вугілля, важких нафтопродуктів, у тому числі з дизельного палива.

Відомо, що собівартість експлуатації машини залежить як від витрати палива, так і від його якості. Якість дизельного палива впливає на надійність роботи двигуна, а, як наслідок, – на його технічне обслуговування та ремонт.

У дизельних двигунах немає примусового запалювання робочої суміші. В циліндрі двигуна стискується не робоча суміш, а повітря. Тиск повітря становить 3...7 МПа залежно від ступеня стиску, що коливається в межах 12...21.

Завдяки високому тиску температура повітря підвищується до 500...800 °С. В це стиснене повітря під високим тиском (12...14 МПа) крізь форсунку впорскується паливо, яке випаровується, нагрівається до температури самозаймання і згоряє. Всі ці процеси відбуваються за тисячні частки секунди -20...40° повороту колінчастого вала (ПКВ).

Щоб паливо повністю випаровувалось і згоряло, його треба розпилювати на найдрібніші краплинки та рівномірно розподіляти їх по всьому об'єму камери згоряння.

Для забезпечення повного, а також якісного згоряння палива до нього ставляться такі найголовніші експлуатаційні вимоги:

• добра прогонність – здатність нафтопродукту транспортуватися крізь фільтри, сепаратори, отвори як вимога безперебійної надійної роботи насоса високого тиску;

• забезпечення тонкого розпилення та гарне сумішоутворення;

• надійне запалювання;

• повне згоряння;

• м'яка робота двигуна;

• найменше утворення нагару і відкладень у зоні розпилювачів форсунок та в камері згоряння;

• найменша корозійна активність;

• якомога більша стабільність при довгому зберіганні, а також транспортуванні;

• невелика токсичність.

Від якості дизельного палива залежить надійність роботи двигуна і, як наслідок, витрати на його обслуговування та ремонт. Знання властивостей дизельного палива й уміння його застосовувати є одним з аспектів, що визначають використання машин із дизельними двигунами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Интеграл Лебега-Стилтьеса | Показники властивостей дизельного палива, що впливають на його подачу та сумішоутворення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 458; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.