Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Корозійний вплив дизельного палива на метали

Нині дизельне паливо виготовляють в основному з нафти, що містить багато сірчаних сполук (запаси малосірчаних нафт обмежені). При перегонці нафти одержують газойлеві та солярові дисциляти з умістом сірки до 1,0...1,3 %. Багато сірки є в дизельному паливі. Тому його корозійна дія оцінюється наявністю сірки в ньому та кислотністю. Уміст сірки і сірчаних сполук у дизельному паливі в 4...10 разів більший, ніж у бензинах, що зумовлює інтенсивне зношування ци-ліндро-поршневої групи. В сучасному дизельному паливі за ГОСТ 305–82 вміст сірки нормується в межах 0,2...0,5 %.

Дизельне паливо із сумарним умістом сірки не більш як 0,2 % не ускладнює роботу двигуна, тому його можна використовувати без обмежень. Однак при переробці сірчаних нафт цю норму витримати не вдається, тому ГОСТ 305–82 допускає випуск палива з умістом сірки до 0,5 %. Установлено, що підвищення вмісту сірки в дизельному паливі з 0,2 до 0,6 % призводить до збільшення зношування гільз циліндрів та поршневих кілець у середньому на 15 %, а до 1 % – у 1,5 раза І (рис.2.10). Ступінь впливу сірчаної корозії на двигуни різних кон-'струкцій залежить від їхньої теплонапруженості (рис. 2.11).

Більш схильні до корозії швидкохідні двигуни. При цьому корозія поділяється на газову і хімічну.

Газова корозія виникає при температурах у системі охолодження, вищих за оптимальну. При зниженні температури нижче оптимальної виникають умети для конденсації вологи. Сірчаний SO3 та сірчистий S02 ангідриди, вступаючи у взаємодію з водою, утворюють сірчану H2SO4 і сірчисту H2SO3 кислоти. Вони й зумовлюють дуже сильну хімічну корозію нижнього пояса гільзи циліндра, а потрапляючи з відпрацьованими газами в картер двигуна, переміщуються з оливою, поширюючись по всій системі та руйнуючи підшипники, шийки валів й інші деталі. Найбільше руйнуються підшипники зі свинцевої бронзи, схильні руйнуватися навіть під дією слабких органічних кислот.

Руйнівну дію кислот нейтралізують доданням у дизельне паливо антикорозійних присадок, з яким найефективнішим є нафтенат цинку (0,23...0,3 %). Дизельне паливо з умістом сірки більш як 0,2 % використовують тільки за умови, що двигун працює на оливі з антикорозійною присадкою.

Кислотність не повинна перевищувати 5 мг КОН на 100 мл палива. Кислотність палива визначається наявністю в ньому активних сірчаних сполук (сірководню, елементарної сірки та ін.). Тому наявність їх у паливі дуже небажана, а при випуску палива із заводу цих сполук має міститися так мало, щоб перевірка на корозію (проба на мідну пластину) давала негативний результат. Надмірна наявність меркаптанів у паливі збільшує корозійне зношування плунжерних пар і деталей форсунок (рис. 2.12).

Крім того, наявність меркаптанів, сприяючи утворенню смол поряд із смолами, що утворюються з олефінів, та фактичними смолами, які є у паливі, призводить до осадження на запірних голках лакової плівки (з часом це зумовлює зависання голок розпилювача форсунок).

Через високу корозійну активність і малу хімічну стабільність меркаптанів для забезпечення чіткого контролю за їх наявністю у паливі, крім недостатньо чутливого якісного аналізу (проба на мідну пластину), проводиться ще й кількісний (потенціометричний метод), за допомогою якого визначають уміст меркаптанової сірки, він не повинен перевищувати 0,001 %.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Згоряння суміші та оцінювання її самозаймання | Вплив властивостей дизельного палива на утворення відкладень у двигуні та нагароутворення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2040; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.