Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз технічного стану виробничих основних засобів

Для обґрунтування плану відновлення основних фондів необхідна інформація про їхній стан. Економічну оцінку провадять на основі коефіцієнтів зносу або придатності.

Коефіцієнт зносу характеризує ту частину вартості основних фондів, що списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Його можна розрахувати на початок і кінець періоду.

 

, (2.28)

де: – первісна вартість основних засобів

Коефіцієнт придатності () – показник зворотний коефіцієнту зносу. Коефіцієнт придатності може показувати частину неперенесеної на виробництво вартості основних виробничих фондів:

 

, (2.29)

де – залишкова вартість основних засобів.

Приклад аналізу наведений у таблицях 2.9 і 2.10. Перший крок представлений у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 – Показники технічного стану основних фондів на кінець року

Показники Од. вим. 1-й рік 2-й рік і
1. Первісна вартість виробничих основних фондів тис. грн.     -130 0,937
2. Залишкова вартість виробничих основних фондів тис. грн.     -62 0,919
3. Рівень зносу виробничих основних фондів % 63,4 64,1 +0,7 1,011
4. Рівень придатності виробничих основних фондів % 36,6 35,9 -0,7 0,981

 

Однак отримані показники не завжди можуть відповідати реальному стану виробничих основних фондів.

Другим кроком є оцінка складу за віком (див. табл. 2.10).

Таблиця 2.10 - Оцінка складу за віком

Термін служби Основні монтажні машини Земляні машини
Баштові крани Автокрани на гусеничному ходу Автокрани на пневмоколесному ходу Разом за строком використання
Кількість, шт. Пит. вага, % Кількість, шт. Пит. вага, % Кількість, шт. Пит. вага, % Кількість, шт. Пит. вага, % і т.д.
1. До 5 років                  
2. Від 5 до 7 років     - - - -      
3. Від 7 до 10 років     - - - -      
4. Понад 10 років     - -          
Разом                  

Висновок: підприємство має старіючий парк – 45% машин віком більше 10 років. У цьому віці автокрани - 50% і баштові крани - 50%. Таким чином, оцінка технічного стану сигналізує про необхідність реконструкції, модернізації або заміни старих основних фондів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз складу основних засобів та аналіз їх забезпеченістю | Аналіз руху основних засобів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 598; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.