Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз складу основних засобів та аналіз їх забезпеченістю


Здійснюється на основі зіставлення питомої ваги основних фондів, згрупованих за ознаками:

а) по економічних елементах (16 елементів, наприклад: будинки й споруди, машини й обладнання та ін.);

б) по участі у виробничому процесі (виробничі й невиробничі основні фонди) (див. приклад таблиці 2.8);

в) по функціональному призначенню (пасивні й активні);

Таблиця 2.8 - Структура основних фондів

Основні фонди Наявність на початок року Наявність на кінець року Δ, тис. грн Відносне, %
тис. грн пит. вага, % тис. грн пит. вага, %
1. Виробничі основні фонди в основній діяльності 93,3 95,2 +160 +1,9
у тому числі активні 48,8 53,0 +44 +4,2
2. Виробничі основні фонди інших галузей - - - - - -
3. Невиробничі основні фонди 6,7 4,8 -30 -1,9
УСЬОГО 6,7

 

Після розрахунків у довільній формі робляться висновки.

Аналогічно вивчається склад основних фондів по економічних елементах. Зіставлення структури застосовується не тільки в динаміці, але й з іншими еталонами: аналогічними підприємствами, із середньогалузевими і ін.

При проведенні аналізу динаміки, складу і структури основних фондів необхідно:

1) визначити середньорічну вартість основних фондів і динаміку її зміни за декілька років;

2) виявити причини збільшення вартості основних фондів (наприклад позитивною тенденцією можна вважати перевищення темпів зростання вартості виробничих основних фондів над темпами зростання вартості невиробничих);

3) зіставити темпи зміни вартості основних засобів з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному виражені. Останній показник повинен мати вищі темпи зростання порівняно з вартістю основних засобів;

4) виявити тенденції щодо структурних змін в складі основних засобів.

Аналіз забезпеченості основними фондами провадиться:

1) у фізичних одиницях (кількісно);2) по потужності;

3) за вартістю.

Кількісноаналіз здійснюється на основі порівняння фактичної кількості із плановою потребою, розрахованої на плановані обсяги виробництва, як правило, машин і обладнання.

. (2.21)

 

При порівнянні необхідно враховувати строки надходження їх на баланс підприємства:

, (2.22)

 

де: - термін перебування і-ой машини на балансі до кінця року, дні, місяці й ін.

Для аналізу забезпеченості по потужності й вартості розраховуються відносні показники:

Для аналізу по потужності - коефіцієнт енергооснащеності робіт і праці:

, (2.23)
, (2.24)

 

де: – об’єм виробництва продукції, тис. грн.;

– середньооблікова чисельність робітників основної діяльності, чол.

Для аналізу за вартістю визначаються коефіцієнти фондоємності (Кфэ), механоємності виробництва (Кмэ) і механоозброєності праці (Кмо):

, (2.25)
, (2.26)
, (2.27)

 

де: – середньорічна вартість виробничих основних засобів;

– середньорічна вартість активної частини виробничих основних засобів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні завдання і джерела інформації | Аналіз технічного стану виробничих основних засобів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 375; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.