Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні завдання і джерела інформації


Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, поставок товарів і послуг, надання в оренду або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він більше одного року).

Виробничо-господарська діяльність підприємства багато в чому залежить від забезпеченості основними фондами. Наявність і використання основних фондів характеризують рівень втілення НТП на підприємстві.

Основними завданнями аналізу є:

– аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів і нематеріальних активів, їх відповідності вимогам технічного прогресу та оптимальним параметрам виробництва;

– вивчення технічного стану основних засобів, темпів, форм і способів їх оновлення;

– визначення рівня використання основних засобів і факторів, що на нього впливають;

– виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів.

Джерела інформації:

1) Первинні документи: Ф.ОЗ-1 «Акт приймання і передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»; Ф.ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів»; Ф.ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів»; Ф.ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»; Ф.ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»; Ф.ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» (за місцем їх знаходження, експлуатація);

2) Дані рахунків бухгалтерського обліку: 10 «Основні засоби»; 11 «Необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»; 13 «Знос (амортизація) необоротних активів; 15 «Капітальні інвестиції» та ін.;

3) Облікові регістри: Журнал 4, відомість 4.1;

4) Фінансова звітність: Ф. №1 «Баланс підприємства»; Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»; Ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

5) Статистична звітність: Ф. №1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства»; Ф. №1-П «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)»; № 1 П- НПП "Звіт про виробництво промислової продукції"; Ф. № 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» (річна); Ф. № 2-кб (потужності) «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей»;

6) Інші джерела: дані проведених інвентаризацій, інвентарні картки, договори лізингу, паспорт будівлі, дані аудиторських перевірок.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом | Аналіз складу основних засобів та аналіз їх забезпеченістю

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.