Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індекс розвитку виробничої бази

; (2.34)

де: – середня норма амортизації. Визначається як відношення суми зносу (по балансу) до середньої вартості основних засобів. Якщо Ір = 1, то ситуація постійна, якщо більше 1 – виробнича база розвивається.

Розглянемо на прикладі.

Завдання: виконати аналіз руху виробничих основних засобів. Дати відповідь, чи впливає рух на технічний стан виробничих основних фондів на даному підприємстві.

Таблиця 2.11 - Вихідна інформація (див. Ф. 11-ОФ, «Баланс підприємства», «Примітки до річної звітності»):

(тис. грн.)

Показники (у порівнянних цінах) Базисний період Звітний період
1. Середньорічна вартість виробничих основних фондів 519,9 841,8
2. Середньорічна вартість машин і обладнання 213,9 371,2
3. Надійшло виробничих основних фондів, усього 157,0 60,9
4. Надійшло машин і обладнання 57,0 60,9
5. Надійшло нових виробничих основних фондів 57,0 60,9
6. Надійшло нових машин і обладнання 57,0 60,9
7. Вибуло виробничих основних фондів, усього 79,0 41,4
8. Вибуло машин і механізмів - 41,4
9. Середня норма амортизації, усього 0,105 0,065
10. Середня норма амортизації машин 0,132 0,070

Рішення: Розрахуємо основні показники руху основних засобів (табл. 2.12).

Таблиця 2.12 – Зміна показників руху й стану основних засобів

Показники Базисний рік Звітний рік I (I -1)*100%
1. 0,30 0,072 0,24 -76,0
2. 0,266 0,164 0,617 -38,3
3. 0,11 0,072 0,654 -34,6
4. 0,266 0,164 0,617 -38,3
5. 0,152 0,049 0,322 -67,8
6. - 0,112 - -
7. 0,15 0,023 0,152 -84,8
8. 1,047 1,11 1,06 +6,0
9. 2,02 2,34 1,158 +15,8

На перший погляд динаміка коефіцієнтів руху ОЗ негативна: усі зменшуються (i <0). Але співвідношення коефіцієнтів у кожному році говорить про інше. У базисному році більше , а у звітному вони рівні. Це означає, що в базисному році поповнення основних фондів відбувалося частково за рахунок старих, а у звітному повністю тільки нових фондів. Крім того, тому що у звітному році більше , тобто можна зробити висновок про те, що в цілому намітилася тенденція до відновлення всього виробничого парку. Про це ж свідчить індекс розвитку. Загальний висновок: виробничий потенціал зростає.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз руху основних засобів | Аналіз ефективності використання основних засобів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 407; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.