Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 9 Відповідальність у міжнародному космічному праві

Читайте также:
 1. Види відповідальності в космічному праві
 2. Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю.
 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України
 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
 6. Відповідальність сторін за договором повітряного перевезення.
 7. Господарсько-правова відповідальність.
 8. Діяльність українських братств у справі відродження національної культури.
 9. Доказування в цивільній справі: його елементи та стадії
 10. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі
 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіцій­не з'ясування всіх обставин у справі.
 12. Зупинення, закриття провадження у справі

Контрольні питання

1. Які види прикладної діяльності, пов'язаної з використанням космічної техніки та технологій, відомі сьогодні?

2. Назвіть провідні міжнародні організації в сфері правової регламентації супутникового зв'язку.

3. Які правові проблеми існують в сфері правового регулювання ДЗЗ?

4. Охарактеризуйте роль ООН у встановленні правових механізмів прикладних видів космічної діяльності.


9.1. Види відповідальності в космічному праві.

9.2. Особливості міжнародно-правової відповідальності в космічному праві.

9.3. Порядок відшкодування збитків у космічному праві.

9.4. Врегулювання спорів у зв'язку з претензіями з компенсації шкоди.

 

Література: [3, 5, 7, 9 – 11, 13 – 15, 53].

Важливою проблемою, не повністю врегульованою Договором про космос, є проблема міжнародної відповідальності, яку на цей час можна вважати, на наш погляд, центральною правовою проблемою регулювання відносин розширеного кола учасників світового космічного ринку.

Вже в перших документах, які започаткували процес кодифікації мкп під егідою ООН, з’явилися положення про міжнародну відповідальність за наслідки космічної діяльності. Початок теоретичних розробок проблем міжнародно-правової відповідальності за шкоду під час провадження космічної діяльності відноситься на кінець 50-х рр. ХХ століття. Але системного та наближеного до практичних потреб космічної галузі характеру розробка цієї важливої проблеми набула тільки з 1963 року, коли ГА ООН своєю резолюцією 1962 року [62] ухвалила серед інших в Декларації принципів і принцип, згідно з яким “держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі...” [9]. У Договорі про космос ця відповідальність вже досить чітко розділяється на так звану політичну відповідальність (тобто, дотримання загальних принципів міжнародного права та норм міжнародного космічного права) (ст. VI) та відповідальність за шкоду (або матеріальну відповідальність) (ст. VII) [7]. Більш детальної регламентації ці положення набувають в Конвенції про відповідальність [9], прийнятій 29.11.71р. ГА ООН резолюцією 2777 (ХХVI) [63].

Основоположний міжнародно-правовий акт з питань космічної діяльності, Договір про принципи діяльності держав з дослід-ження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, 1967 року розглядає міжнародну відповідальність держав як один з основних принципів цієї діяльності. Відповідно до ст. VІ Договору про космос “держави-учасниці Договору несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, незалежно від того провадиться вона урядовими організаціями чи неурядовими юридичними особами, і за забезпечення того, щоб національна діяльність провадилась згідно з положеннями, що містяться в цьому Договорі” [7]. Розгляд міжнародної відповідальності держав саме в світлі їх національної діяльності у космічному просторі є правомірним, оскільки Договір ставить за обов’язок усім без виключення суб’єктам відповідної діяльності провадити її тільки з дозволу і під постійним контролем з боку держави. Таким чином, можна говорити про те, що Договір про космос містить цілком визначені механізми взаємодії та взаємозалежності суб’єктів космічної діяльності та держави в контексті інституту міжнародної відповідальності, норми якого, у свою чергу, містять, з одного боку, обов’язок з ліквідації завданої шкоди, а з другого – право потерпілої сторони на задоволення своїх порушених інтересів за рахунок винуватої сторони.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Лекція 9 Відповідальність у міжнародному космічному праві

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 93; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.243.51
Генерация страницы за: 0.002 сек.