Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Врегулювання спорів у зв'язку з претензіями з компенсації шкоди


Якщо претензія не задовольняється в результаті дипломатичних переговорів, виникає ситуація міжнародного спору.

У цій ситуації через рік після пред’явлення претензії однієї (чи обох) зі сторін, що сперечаються, створюють за вимогою кожної з них Комісію з розгляду претензій. Комісія утворюється в складі трьох членів — по одному від сторін, що сперечаються, і голови, якого сторони вибирають спільно. Для призначення членів Комісії сторонам надається два місяці. Для вибору голови Комісії надається чотири місяці. Якщо згоди про обрання голови не досягнуто, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря ООН, і той протягом двох місяців призначає голову. Якщо одна зі сторін не призначила свого члена Комісії, то від Комісії виступає її голова. Якщо Комісія утвориться в повному складі, усі рішення приймаються більшістю голосів.

Комісія повноважна встановлювати обґрунтованість претензій і визначати суму компенсацій.

Рішення Комісії є остаточним й обов’язковим за попереднім погодженням сторін. В іншому випадку Комісія виносить остаточне визначення рекомендаційного характеру, що розглядається сторонами в дусі доброї волі.

Встановлено граничний річний термін із дня утворення Комісії для прийняття нею рішення. Комісія, однак, має право продовжити цей термін.

Рішення або визначення Комісії публікується, а також передається кожній зі сторін і Генеральному секретареві ООН.

Витрати Комісії розподіляються нарівно між сторонами, якщо сама Комісія не виносить іншого рішення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок відшкодування збитків у космічному праві | Міжнародно-правове регулювання зовнішньо-економічних операцій на світовому космічному ринку

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 232; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.