Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Організації
Лекція 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В

Тема 1. охоронА праці в галузі

План лекції

1. Історія виникнення і розвитку СУОП в організації. Політика в галузі охорони праці.

2. Структура СУОП, зміст його розділів, задачі. Міжнародні стандарти ОНSAS 18001: 2007, 18002: 2000.

3. Функціональні обов’язки з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Планування заходів з охорони праці, види планування та контролю стану охорони праці.

4. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці.

5. Пріоритет функцій забезпечення безпеки, ефективність функціонування СУОП.

Питання для самостійної роботи

1. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

2. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці, основні складові, функціональна структура.

3. Галузеві та регіональні системи управління охороною праці, мета та принципи функціонування.

4. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Самостійна робота студентів займає 66 % обсягу годин, які передбачені навчальним планом і для даної дисципліни є основним засобом оволодіння матеріалом.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.