Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Елементами ринку праці виступають : товар, попит, пропозиція та ціна робочої сили


Елементи ринку праці.

Співвідношення попиту, пропозиції і ціни робочої сили визначають кон”юк туру ринку праці.

Попит на робочу силу – це суспільна платоспроможна потреба в робочій силі. Він визначається обсягом і структурою суспільного виробництва, рівнем продуктивності праці, кон”юк турою ринків капіталу, товарів та послуг, ціною робочої сили, а також правовими нормами, що регламентують її використання, та іншими умовами.

Пропозиція робочої сили являє собою контингент платоспроможного населення, що пропонує роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ.На неї впливає демографічна ситуація, характер і зміст праці, інтенсивність вивільнення робочої сили, ефективність функціонування системи підготовки і перепідготовки кадрів, система оплати праці, кон”юк тура ринків капіталу, товарів та послуг.

Ринок робочої сили є найскладнішим з усіх існуючих ринків.

Ціноутворення на ринку праці має свої специфічні особливості. Заробітна плата найманого працівника повинна включати в себе не тільки ціну його праці, а й витрати на утримання непрацездатних членів його сім”ї. Нижньою межею коливання ціни робочої сили є вартість робочої сили. Верхній рівень ціни робочої сили обмежується величиною знову створеної вартості. Він не може перевищувати останню, бо це призведе до банкрутства підприємства. Закономірним явищем у ринкових умовах є встановлення ринкової ціни на робочу силу. Жива праця швидко стає одним із найдорожчих факторів виробництва. Нині робоча сила в Україні одна із самих дешевих у світі. Наприклад, оплата праці однієї години праці складає: в Швейцарії – 30 доларів, Німеччині – 38, Австрії – 22, Франції – 15, в Україні ж вона менша 1 долара. Товаром на ринку праці виступає індивідуальна робоча сила.

Товар робоча сила є специфічний. Специфічні риси товару робоча сила:

1.Товар раб.сила є живим товаром., купівля якого має назву найму., т.є. наймана робоча сила.

2.Не відчуждається від свого власника- найманого працівника в процесі купівлі-продажу.3.Предбачає продовження беперервних відносин роботодавця і найманого працівника з моменту найму працівника до його звільнення.

4.Відіграє значну роль у створенні доходів суспільства. Так, за трудовою теорією вартості, продукт створюється двома факторами- робочою силою і засобами виробництва.

5.Не можна покласти на зберігання, як це можна зробити з іншим товаром.

6.Не приносить доходу, якщо його не продавати, і крім того потребує додаткових життєвих благ.

7.Не знищується під час використання, а навпаки, примножується й бере участь у створенні благ.

8.Не може бути абсолютно однаковим у різних індивідів.

9.Капіталоємний товар для суспільства. Відтворення його включає витрати на фізичне відтворення, освітню, професійно-освітню підготовку.

10. Має обмежену мобільність. Для його територіального і професійного переміщення , між галузями чи підприємствами слід створити відповідні умови.

11.Навіть після залучення у суспільне виробництво може претендувати на інше робоче місце, повторно виходить на ринок праці.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціально-економічна категорія „ринок праці” | Механізм функціонування ринку праці складається з суб”єктів, об”єктів, цілей, інструментів та засобів впливу

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.