Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Механізм функціонування ринку праці складається з суб”єктів, об”єктів, цілей, інструментів та засобів впливу


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Механізм функціонування сучасного ринку праці.

До суб”єктів ринку праці належать домогосподарства, сім”ї, які визначають пропозицію робочої сили та фірми , що формують попит на неї.

Представниками домогосподарств на ринку праці є наймані працівники, а представниками фірм- роботодавці в особі керівників підприємств і організацій.

До суб”єктів ринку праці також належать: носії та виконавці господарсько-трудових інтересів.

Носії господарсько-трудових інтересів- це соціальні групи, які відрізняються одна від іншої за майновим станом, доходами, професіями, галузевими та регіональними інтересами. Зокрема, це власники засобів виробництва та власники робочої сили.

Виразниками господарсько-трудових інтересів виступають об”єднання носіїв.

Серед найбільш відомих є профспілки, спілки роботодавців- фермерів, різних торговців, банківських установ.

Найбільшими виразниками господарсько-трудових інтересів є профспілки та спілки роботодавців.

Виконавцями господарсько-трудових інтересів є органи трьох гілок влади, побудовані за ієрархічним принципом, це: Міністерство праці; Обласні,районні, міські служби зайнятості; відділи та управління з праці та соціальних питань при виконавчих комітетах.

Носії та виразники використовують різни способи впливу на державну економічну політику: засоби масової інформації, демонстрації, маніфестації, збір підписів, звернення в суди, і т.д.

Об”єкти державного регулювання ринку праці- це ситуації, явища та умови соціально-економічного життя.До них належать:

- соціальні відносини між роботодавцями і найманими працівниками,

- трудові відносини між роботодавцями і найманими працівниками,

- зайнятість на ринку праці,

- допомога по безробіттю,

- підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників,

- розподіл та перерозподіл робочої сили.

Види державного регулювання ринку праці:

- захисне- призначене для обмеження дії, які призводять до незахищеності різних верств населення.

- Заочувальне, направлене на створення умов, у яких можуть створюватися і розвиватися певні форми діяльності.

- Обмежувальне- яке здійснюється для виключення дій окремих осіб або їх групи таким чином, щоб вони не могли одержати переваг перед іншими.

- Директивне- регулювання яке передбачає вплив уряду на ринок праці з урахуванням з урахуванням інтересів населення.

- Регулювання за допомогою економічних, фінансових заходів ( податків, субсидій).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Елементами ринку праці виступають : товар, попит, пропозиція та ціна робочої сили | Функції та сегментації ринку праці

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 426; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.