Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип створення рівних умов для розвитку всіх форм власності

Мета державного регулюванняполягає в досягненні с/г максимальної ефективності для задоволення попиту населення в сировині, продуктах харчування. Завданнями державного регулювання є координація та розвиток міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв'язків, регулювання попиту і пропозицій на товари, стимулювання виробництва нової продукції, бюджетне фінансування, охорона навколишнього середовища. Здійснюються вони за допомогою економічних важелів, інтеграції та кооперації виробничих процесів. Суб'єктами державного регулювання є органи законодавчої та державної виконавчої влади, в тому числі місцеві адміністрації.

Принципи -це основоположні ідеї, правила, вимоги, яким повинна відповідати чинна система аграрного законодавства у взаємозв'язках суб'єктів державної влади з суб'єктами с/г виробництва.

Відповідно до закону "Про власність" приватна, колективна та державна форми власності рівні у всіх відносинах. В аграрному законодавстві допускається збільшення обсягів приватної власності за рахунок роздержавлення та приватизації державної власності і перетворення цих підприємств в АТ, а також перетворення колективних с/г підприємств в приватні.

2. Свобода підприємницької діяльності. Цей принцип полягає в тому, що всі суб'єкти с/г виробництва мають право здійснювати різні види діяльності, не заборонені законодавством з метою отримання прибутку. Однак, свобода підприємницької діяльності передбачає не тільки незалежну практичну реалізацію цілей с/г товаровиробників, а і встановлення певних прав та обов'язків, а також визначення статусу органів влади в регулюванні с/г діяльності.

3. Принцип законності означає, що держава спрямовує свої зусилля на чітке і безумовне дотримання законності в господарській діяльності.

4. Принцип поєднання галузевого і територіального розвитку. Різноманітність кліматичних умов є фактором виробництва різних с/г культур в різних регіонах, тому виникає потреба в їх переміщенні в ті регіони де вони не вирощуються. Цим забезпечується встановлення балансу вирощування і споживання, а також постачання у відповідні регіони.

5. Принцип єдності і диференціації у підході до суб'єктів с/г діяльності. С/г виробники — це звичайні суб'єкти господарювання, але в той же час до них необхідний диференційований підхід, оскільки с/г виробництво, це діяльність результати якої обумовлюються об'єктивними факторами, тому необхідний спеціальний режим страхування, оподаткування, кредитування і встановлення пільг.

6. Принцип досягнення кінцевих результатів. По тому як виконується цей принцип видно чи досягає своєї мети АПК, як він діє і чи виконує своє призначення. Наскільки держава зможе забезпечити с/г необхідною матеріально-технічною базою, наскільки правильно будуть застосовуватися економічні та правові важелі, настільки сільське господарство завдяки цьому забезпечить потреби населення продуктами харчування, а промисловість - сировиною.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства | Форми та методи державного регулювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.