Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Право власності СГК. Неподільний та пайовий фонди


Якщо казати про правовий режим майна кооперативу, то згідно ст. 20 ЗУ “Про с/г кооперацію” кооператив є власником усього належного йому майна. Але як вірно відмічає В.І. Семчик, з питання співвідношення права власності СГК та майнових прав його членів, робляться різні висновки:

1) оскільки власність кооперативу створюється за рахунок майна – власності фізичних осіб, які є його членами, то останні є співвласниками майна;

2) у зв’язку із тим, що кооператив визнаний суб’єктом права власності на майно, його члени втрачають право власності на його частку (пай), яку вони передали кооперативу;

3) члени кооперативу є власниками майнового паю, який вони передали кооперативу, та можуть розпоряджуватися ним на свій розсуд.

Однак не можна погодитися із цими точками зору. Суб’єктом права власності є сам СГК. Особи, що передали своє майно у вигляді майнового внеску, втрачають право власності на це майно. Між с/г кооперативом та його членами виникають зобов’язальні правовідносини, зміст яких отримав назву “право на пай”. Це право вимоги як різновид зобов’язального права. Це право полягає у можливості вимагати отримання паю у випадку виходу з кооперативу. Право на пай виникає з моменту виникнення членських правовідносин і припиняється воно з моменту отримання від кооперативу вартості паю.

Переходячи до розгляду особливих майнових фондів СГК, слід зазначити, що взагалі майновий фонд – це визначена, виокремлена частина майна, що має своє цільове (господарське) призначення.

Специфікою створення та функціонування СГК є те, що за рахунком їх майна формуються такі спеціальні фонди як неподільний та пайовий.

Неподільний та пайовий фонди – це дві противаги, на підставі яких формуються майнові відносини СГК та їх членів.

Неподільний фонд створюється за рахунок вступних внесків та мана кооперативу (за виключенням землі). Пайові внески членів до нього не включаються. Цей фонд має назву “неподільний” оскільки в класичній кооперації він ніколи не розподіляється між членами (навіть при ліквідації кооперативу).Якщо раніше серед ознак неподільного фонду колгоспів називали неподільність, незменшуваність, постійне збільшення та цільове використання, то на сьогодні ними виступають:

1) особливі джерела його формування (вступні внески та майно кооперативу);

2) неподільність (члени кооперативу не мають права претендувати на його частину);

3) цільове використання (його кошти мають використовуватися на загальнокооперативні цілі).

Щодо пайового фонду – то він створюється за рахунок пайових внесків членів кооперативу. Пайовий внесок – це грошові кошти та матеріальні ресурси у вартісному вираженні, які вносяться членами кооперативу для створення та діяльності кооперативу.

За сучасних умов правовий режим пайового фонду характеризується такими ознаками:

1) специфічні джерела його утворення (обов’язкові та додаткові пайові внески);

2) його подільність та поворотність внесків (у випадку припинення членства повертається пай);

3) нарахування у встановлених розмірах відсотків з доходу кооперативу.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види СГК, принципі їх діяльності | Реорганізація та ліквідація СГК

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.