Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реорганізація та ліквідація СГК

До пайового фонду (як і до неподільного) зараховується не конкретне майно, а його вартість.

Відповідно до ст. 25 ЗУ “Про с/г кооперацію” у разі виходу з кооперативу член кооперативу має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу, а земельної ділянки - в натурі (на місцевості). Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу.

Слід відмітити, що на відміну від інших фондів, неподільний та пайовий фонди існують протягом часу існування самого кооперативу. Вони формуються одночасно з його створенням та ліквідуються при припинення діяльності кооперативу.

 

Припинення діяльності СГК відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Цим питання присвячені норми розділу ХІ ЗУ “Про с/г кооперацію”.

Кооператив може бути реорганізований за рішенням загальних зборів. З моменту реорганізації, що відбувається шляхом перетворення, злиття, приєднання, розділу, кооператив припиняє свою діяльність. Усі його права та обов’язки переходять до правонаступника.

Щодо ліквідації, то кооператив ліквідується:

1) за рішенням загальних зборів членів кооперативу;

2) за рішенням суду або господарського суду.

Ліквідація кооперативу здійснюється ЛК, що створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

З дня призначення ЛК до неї переходять повноваження щодо управління справами кооперативом.

Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом, кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паїв.

Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що ліквідований, з моменту виключення його з державного реєстру.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Право власності СГК. Неподільний та пайовий фонди | Поняття та ознаки фермерського господарства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 273; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.