Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Домогосподарство: поняття, функції, класифікація

Питання для самоперевірки

1.Які особливості неокласичного підходу до категорії домогосподарство.

2. Яку роль відіграють домогосподарства в відтворенні та формуванні людського капіталу.

3.В чому особливості економічної поведінки домогосподарств.

4.Порівняйте структуру доходів та витрат домогосподарств України та країн ЕС.

5.Охарактеризуйте особливості динаміки доходів та втрат домогосподарства в залежності від фаз життєвого циклу родини.

Домогосподарство – суб'єкт економіки, який складається з одного індивіда, що веде самостійне господарство або, частіше, групи людей, що живуть спільно і ведуть загальне господарство. Як правило, така група осіб об'єднана спорідненими або сімейними зв'язками.

Основу домогосподарств зазвичай складають сімейні господарства. Проте дані поняття хоч і близькі, але не співпадають. Не випадково в рекомендаціях для статистичного обліку домогосподарств дане таке їх визначення: «особа або група осіб, об'єднані з метою забезпечення всім необхідним для життя», – в якому сім'я зовсім не згадується.

Одним з ключових критеріїв відмінності домогосподарства і сім'ї є наявність відособлених бюджетів кожного домогосподарства. Наприклад, сім'я, що складається з родичів трьох поколінь (дідусь, бабуся, отець, мати і внуки) може здійснювати свою діяльність як в рамках одного домогосподарства (проживаючи спільно), так і декількох домогосподарств, якщо живуть нарізно і маючи різні бюджети. У першому випадку сім'я співпадає з домогосподарством, в другому – складається з декількох домогосподарств. В той же час цей критерій відносний. З одного боку, відособленість бюджетів не виключає грошових і натуральних «субсидій» від одних членів великої сім'ї іншим, навіть якщо вони живуть нарізно. З іншого боку, в сім'ях, що спільно живуть, вважаються єдиним домогосподарством, крім внесків до загально сімейного бюджету, кожен член сім'ї володіє і особистими коштами для існування.

Необхідно також відрізняти поняття «домогосподарство» і власне діяльність по веденню домашнього господарства – «домашня економіка». «Домашня економіка» включає господарську діяльність виключно усередині удома: його прибирання, приготування пищи, догляд за дітьми і т. ін. Поняття «домогосподарство» значно ширше. Діяльність домогосподарства включає як позаринкове ведення домашнього господарства, так і ринкову взаємодію з іншими суб'єктами ринкового господарства.Основні ознаки домогосподарства – це:

1. Сумісне мешкання і облаштування побуту.

2. Сумісне господарювання.

3. Володіння певними ресурсами.

4. Самостійність в ухваленні господарських рішень.

5. Прагнення до максимального задоволення потреб.

Розрізняють декілька видів домогосподарств, таких як:

1. Одиничні (або просто) домогосподарства. Одиничні домогосподарства утворені одинаками, окремими або декількома сім'ями. Одиничні домогосподарства в Україні складають 94% всього населення країни.

2.Групові домогосподарства. Групові домогосподарства утворені постійними або тимчасовими групами людей для спільної організації і облаштування свого побуту в різних гуртожитках і інтернатах, в солдатських казармах, келіях монастирів і бараках виправно-трудових установ. Вони в Україні складають 6% всього населення країни.

Домашні господарства класифікуються за наступними ознаками:

1.Територіально-регіональна приналежність (місцевість, регіон країни, природно-кліматична зона.

2.Демографічна характеристика (сімейні і несімейні домогосподарства, число членів домогосподарства, вікові та статеві характеристики).

3.Майнова характеристика (характер житла, число кімнат, наявність автомобіля, дачі, земельної ділянки).
4.Прибуткова характеристика (середній дохід на душу населення, прибуткова група, джерела доходу).

5.Економічна характеристика (зайнятість, галузь виробництва, сектор економіки, тип підприємства, посада).

6.Трудовий потенціал (число працездатних, рівень освіти, професійна підготовка).

7.Соціальний статус домогосподарства (визначається по особі, що є головою сім'ї або членові сім'ї, що має максимальний дохід).

Домогосподарство виконує наступні функції:

1.Формування людського капіталу - забезпечення умов дітонародження;- первинна соціалізація дітей.
2.Збереження людського капіталу - ведення домашнього господарства;- забезпечення умов відпочинку.
3.Реалізація людського капіталу - забезпечення умов індивідуальної участі в економічній діяльності за межами домогосподарства;- організація сімейного бізнесу.

Для домогосподарства визначальною є функція відтворення людського капіталу. Поняттям «людський капітал» називають сукупність знань, навиків, досвіду, що є невідривними від людини, і реалізовуючи які індивід створює матеріальні умови для себе і своїх близьких.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 6075; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.