Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Робота з експертами

Формування питань і складання анкет.

Правила опиту експертів містять ряд положень, обов'язкових до виконання всіма. Ці правила повинні забезпечувати дотримання умов, що сприяють формуванню експертами об'єктивної думки. У число таких умов входять:

- незалежність формування експертами власної думки про події, що оцінюються;

- зручність роботи з передбачуваними анкетами (питання формулюються в загальноприйнятих термінах і повинні виключати всяку смислову неоднозначність і ін.);

- логічна відповідність питань структурі об'єкта опиту;

- прийнятні витрати часу на відповіді з питань анкети, зручний час отримання питань і видачі відповідей;

- збереження анонімності відповідей для членів експертної групи;

- надання експертам необхідної інформації.

Для забезпечення виконання цих умов повинні бути розроблені правила проведення опиту і організації роботи експертної групи.

У залежності від характеру об'єкта, що досліджується, від міри його формалізації і можливості залучення необхідних експертів, порядок роботи з ними може бути різним, але в основному він містить наступні три стадії.

На першій стадії експерти притягуються в індивідуальному порядку з метою: уточнити модель об'єкта, її параметри і показники, що підлягають експертній оцінці; уточнити формулювання питань і термінологію в анкетах; погодити доцільність тієї або іншої форми представлення таблиць експертних оцінок; уточнити групи експертів.

На другій стадії експертам направляються анкети з пояснювальним листом, в якому описується мета роботи, структура і порядок побудови таблиць з прикладами.

Якщо є можливість зібрати експертів разом, то цілі і задачі анкетування, а також всі питання, пов'язані з анкетуванням, можуть бути викладені усно. Обов'язкова умова такої форми експертного опиту - наступне самостійне заповнення анкет, при дотриманні правил анкетування.

Третя стадія роботи з експертами здійснюється після отримання результатів опиту, в процесі обробки і аналізу отриманих результатів.

На цій стадії від експертів в формі консультації звичайно отримують всю необхідну інформацію, яка потрібна для уточнення даних і їх остаточного аналізу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Підбір експертів і формування експертних груп | Формування правил визначення сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 394; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.