Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Значущість придбання і варіанти вирішення проблем


Один задоволений покупець поширює свої позитивні емоції на тридцятьох оточуючих, і навпаки, - один незадоволений покупець поширить свій негативний досвід більш ніж на тридцятьох оточуючих.

Крім того, задоволений споживач, імовірно, купить товар у того самого продавця і наступного разу. Повторні купівлі дають значний фінансовий ефект. Отже, компанія повинна регулярно вивчати ступінь задоволеності своїх споживачів. Компанія повинна створити систему, яка б заохочувала споживачів висловлювати невдоволення. За результатами досліджень дві третини ідей нових продуктів з'являються в результаті опрацювання скарг покупців.

Засобами утримання покупця є:

- застосування тактики створення реалістичних очікувань (уникати перебільшення, прикрашання в рекламі);

- підтримання достатнього рівня якості продукту;

- проведення опитування з метою з'ясування рівня задоволеності та утримання споживача;

- вчасне реагування на скарги.

Споживач не завжди проходить усі п'ять етапів процесу прийняття рішення про купівлю. Іноді він пропускає один або кілька етапів - це залежить від рівня зацікавленості, від особистої, соціальної чи економічної значущості придбаннядля споживача.

Придбання високого рівня значущості мають, як правило, принаймні одну із трьох характеристик:

1) високу вартість;

2) товар може викликати відчутні особисті наслідки;

3) товар може позначитися на іміджі споживача.

У таких ситуаціях споживач включається в інтенсивний пошук інформації: вивчає численні параметри продукту і марки, формує стосунки і бере участь в обміні усною інформацією.

Придбання низької значущості (як, приміром, зубну паста або мило) навряд чи мають значення для більшості з нас, а от стереоапаратуру чи автомобілі ми зазвичай зараховуємо до категорії товарів високої значущості.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
V Етап. Реакція на покупку | Типи поведінки покупців

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики
 2. II этап. Диагностирование состоя­ния пациента: определение его потребно­стей и выявление проблем, постановка сестринского диагноза.
 3. II. Основные этапы и уровни развития современной экономики. Проблема периодизации истории экономики. Цикличность в экономическом развитии.
 4. Аграрный вопрос и другие проблемы
 5. Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировую
 6. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики
 7. Анализ аграрных проблем в трудах А. В. Чаянова
 8. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
 9. Анализируя проблемы человеческого бытия, Сократ главное внимание в своих речах и беседах уделял вопросам этики, т. е. тем нормам, по которым человек должен жить в обществе.
 10. Антропология. Проблема отчуждения
 11. Билет 16. Понятие истины. Проблема критериев истины. Диагностический процесс как поиск истины.
 12. Билет 20. Принцип причинности. Диалектика причины и следствия. Проблема причинности в медицине.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.