Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українське національне відродження XIX ст.

Основна риса української історії XIX ст. - це національне відродження України, під яким розуміють: формування національної самосвідомості українців, зростання інтересу до української мови, історії, культури; активізацію зв'язків між західними і східними українцями; розгортання національно-визвольного руху.

Активізації національного руху сприяло збільшення кількості національної інтелігенції, яка виступила ініціатором і організатором цього руху. Центрами підготовки інтелігенції стали університети міст: Львова (1661 р.), Харкова (1805 р.), Києва (1834 р.), Одеси (1865 р.).

 

 

У Наддніпрянській Україні національно-визвольний рух започаткувала патріотична інтелігенція, яка прагнула зберегти від вимирання українську мову, історію,, культуру. Поштовх розвитку цьому процесу дав вихід у світ "Енеїди" І.Котляревського (1798 р.) - першого твору, написаного народною українською мовою.

Справу Котляревського продовжили "Харківські романтики" - літературне об'єднання 20-40-х років, створене студентами Харківського університету Левком Боровиковським, Амросієм Метменським, Олександром Корсунем та ін. Ідейним натхненником для них був Г.Квітка-Основ'яненко. Видавши у 1834 р. "Малоросійські повісті", він довів, що українською мовою можна писати й високохудожні прозові твори.

В цей же час зростає і інтерес до української історії. Важливе значення мала поява "Історії Русів", анонімний автор якої доводить, що Україна має власну історію, захищає право українського народу на свободу і державу.

Після закінчення війни з Наполеоном (1812-1814 р.р.) з'являються перші таємні організації у вигляді масонських лож. їх метою було удосконалення людини, її внутрішнього світу, як шлях удосконалення суспільства. В Україні найбільшого значення мали полтавська ложа "Любов до істини", заснована в 1818 р. (членами її були І.Котляревський, В.Тарновський, В.Лукашевич) та київська (1818 р.) "Ложа об'єднаних слов'ян" (основоположники поляки В.Росцішевський, Х.Харлинський та ін.). Існували ложі у Житомирі, Крем’яні та інших містах.

В 1819 р. В.Лукашевичем було створено "Малоросійське товариство", яке ставило за мету боротьбу за скасування кріпосного права, ліквідацію самодержавства, здобуття автономії України.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Українські землі під владою Російської та Австрійської імперійу XIX ст | Декабристи і Україна
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.