Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Декабристи і Україна

В 1816 р. в Петербурзі був створений "Союз порятунку", а в 1818 р. - "Союз благоденства" у Москві. В 1821 р. декабристи здійснили реорганізацію своїх об'єднань і створили дві організації: "Північне товариство" з центром у Петербурзі та "Південне товариство" з центром у м. Тульчині на Поділлі, з осередками у Кам'янці і Василькові. Головою Південного товариства був П.Пестель. Серед декабристів було чимало українців. Матвій та Сергій Муравйови-Апостоли походили з роду гетьмана Д. Апостола.

Програмними документами організацій були "Конституція" Микити Муравйова (Північне товариство) та "Руська правда" Павла Пестеля (Південне). Ставилася мета ліквідації самодержавства, скасування кріпосного права, введення демократичних свобод і прав.

Долю України декабристи бачили по-різному. Так, М.Муравйов передбачав створення на її території двох автономій: Української зі столицею в Харкові та Чорноморської зі столицею у Києві, тоді як П.Пестель стояв на позиції єдиної і неділимої держави.

У Новограді-Волинському 1823 р. виникло Товариство об'єднаних слов'ян, очолене братами Борисовими, програма якого ставила за мету не тільки усунення самодержавства і кріпацтва, а й утворення загальнослов'янської республіки.

Повстання в Петербурзі спалахнуло 14 грудня 1825 р. в день присяги Миколі І і було жорстоко подавлене. На Україні повстання почалося 29 грудня і тривало до 3 січня 1826 р. Повстав Чернігівський полк під керівництвом С.Муравйова-Апостола. Повсталі захопили Васильків, але рушити на Київ не наважилися. Вони не були підтримані народом, та й не шукали цього підтримки. І як результат - повний розгром і жорстока розправа. Не дивлячись на поразку, повстання мало величезне значення, бо дало поштовх революційному рухові. А ідея федеративної слов'янської держави, висунута Товариством об'єднаних слов'ян, знайшла розвиток в політичній програмі українського визвольного руху.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Українське національне відродження XIX ст. | Т.Г.Шевченко та його роль в житті українського народу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 934; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.