Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Т.Г.Шевченко та його роль в житті українського народу

У 1840-х роках на суспільну арену виходить нове покоління українських патріотів - історик Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко та ін.

Т.Г.Шевченко - найвидатніша постать у новій історії України. Втративши в ранньому дитинстві батьків, що були кріпаками, він поневірявся з двором свого пана Евельгардта по різних

 

 

містах імперії (Вільно, Варшава, Петербург), мимохідь осягаючи основи малярства. В 1838 р. зусиллями друзів та прихильників таланту був викуплений із кріпацтва (художник Брюллов намалював портрет поета В.Жуковського, який був проданий царській родині). Вже вільною людиною закінчив Петербурзьку Академію Мистецтв. Став одним з неперевершених майстрів гравюри, за що одержав звання академіка.

Проте з особливою силою проявився літературний талант Шевченка - патріота і мислителя. В 1840 р. видав збірку поезій "Кобзар". Вони були написані літературною мовою високої проби, яка вирізнялася природністю та простотою звучання. Тим самим Шевченко заклав підвалини під модерну українську літературу.

Ще більше значення мав політичний аспект його творчості. Найреволюційнішими поемами були "Сон", "Кавказ", "І мертвим, і живим...", "Заповіт". Його поезія будила національні почуття і давала бачення майбутнього. Ніколи ще українські інтелектуали не піднімали так сильно голосу протесту проти Росії. Шевченків заклик до національного і соціального визволення став ідеологічним наріжним каменем модерної України.

Шевченкова творчість є вододілом у розвитку національної ідеї. Вона заклала основи перетворення українців у політично свідому націю, підняла український народ на новий щабель духовного розвитку. Якщо Б.Хмельницький, образно кажучи, дав тіло українському народові, то Т.Г.Шевченко - душу. Його геній випереджав епоху.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Декабристи і Україна | Кирило-Мефодіївське товариство (КМТ), його програма і діяльність
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1049; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.