Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кирило-Мефодіївське товариство (КМТ), його програма і діяльність

На початку 40-х років XIX ст. центром національного визвольного руху стає Київ. В січні 1846 р. студенти та викладачі Київського університету заснували нелегальну політичну організацію КМТ, названу на честь слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Організаторами були Микола Костомаров, Микола Гулак, Василь Білозерський, активним членом став Т.Г.Шевченко. Всього в товариство входило 12 постійних членів і близько 100 чоловік підтримувало з ним зв'язки.

Програма КТМ була викладена в "Книзі буття українського народу" (автор - М.Костомаров), або "Законі Божому". Соціальна програма: скасування кріпацтва, поширення освіти. Національна програма: утвердження національно-державної незалежності України у конфедеративній спілці таких же незалежних слов'янських держав, на зразок США. Україні відводилася головна роль месії, під її егідою повинна була існувати слов'янська держава. В цій державі передбачалося скасування станів, смертної кари, обов'язкове початкове навчання, свобода віровизнання.

Практична діяльність зосереджувалася навколо освіти народу і шляхів піднесення економіки України. Збирали кошти на друкування книжок для сільських трударів. Мріяли про відкриття мережі шкіл, розповсюджували революційні поезії Шевченка, складали революційні відозви "Браття українці", "Браття великороси і поляки".

В березні 1847 р. на підставі зради студента О.Петрова члени товариства були заарештовані і після суду зіслані в різні губернії Росії під нагляд поліції без права повернення на Україну, а також права викладацької діяльності в сфері народної освіти. Найтяжче покарання поніс Т.Г.Шевченко, котрого віддали в солдати рядовим Оренбургського окремого корпусу з забороною писати та малювати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Т.Г.Шевченко та його роль в житті українського народу | Діяльність громад в Наддніпрянській Україні
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 488; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.