Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Національне життя в Західній Україні

В 1830-х роках центром національного життя в Західній Україні стає Львів. Серед визначних побудників національної свідомості були Маркіян Шишкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький - так звана "Руська трійця", що в 1837 р. заснувала "Русалку Дністрову" - першу літературну збірку, видану в Галичині народною мовою. Своєю метою бачили боротьбу проти соціального, політичного і духовного гніту українців.

З початком революції в Австро-Угорщині, 2 травня 1848 р. у Львові була створена перша русько-українська політична організація - Головна Руська Рада, яка оголосила у своєму першому

 

маніфесті, що галичани є частиною українського народу, який мав славне минуле і власну державу. Головна Рада відновила герб галицьких князів (лев) і прийняла жовто-блакитний прапор як національний стяг.

В II половині XIX ст. національний рух в Західній Україні розколовся на дві течії:москофілів та народовців (українофілів).

Москофіли - консервативна течія, котра заперечувала окремішність українського народу та зараховувала галичан до "єдиного великоруського народу". Своїм спасителем бачила російське самодержавство. Москофіли щедро фінансувалися Москвою, мали свій печатний орган "Слово"; ідеологи Б.Дудицький, І.Наумович.

Народовці протистояли москофілам. Це ліберальна течія, котра об'єднувала середні верстви населення. Головною метою вважали не політичну боротьбу, а розвиток мови та культури. Для цього в 1868 р. заснували у Львові товариство "Просвіта", яке займалося широкою культурницькою та видавничою діяльністю.

В Західній Україні діяли і революційні демократи, які висловлювали інтереси селян. Його очолювали І.Франко, М.Павлик. Для них вирішення національного питання тісно пов'язувалося з соціальним визволенням українського народу від експлуатації.

В 1890 р. виникла перша українська політична партія, програма якої базувалася на засадах соціалізму, демократії, соборності України.

В 1899 р. була створена національно-демократична партія на чолі з Ю.Романчуком, в яку входив і М.Грушевський.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Діяльність громад в Наддніпрянській Україні | Математические модели объектов на макроуровне
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 411; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.