Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ієрархічна структура управління енергогосподарством
Ієрархічна структура енергогосподарства необхідна для розробки оптимальних методів управління енергогосподарством промислових підприємств. При цьому енергогосподарство не повинне розглядатися окремо, тому що воно має зв'язки з системою енергопостачання промислового вузла і системою промислового підприємства (об'єднання), а через них з загальноенергетичною системою країни і галуззю промисловості.

Визначення реальної ієрархічної структури управління енергогосподарством є однією з найважливіших задач при розробці системи управління енергогосподарством на промислових підприємствах.

При побудові реальної ієрархічної структури управління енергогосподарством можна застосувати два підходи до вивчення відносин управління: структурний - від аналізу структури до функцій і функціональний — від функцій до структури.

Хоча обидва підходи доповнюють один одного, початковим варто визнати функціональний підхід, тому що при структурному необхідно знать методику структурного аналізу апарата управління і структурного проектування. Функціональний підхід до дослідження системи управління припускає вивчення дій людей у процесі виконання окремих операцій.

Тому спочатку необхідно розглядати ієрархічну структуру управління енергогосподарством у функціональній побудові, а потім перейти до структурного.

При функціональній побудові (мал. 1.1) можуть бути виділені підсистеми, що знаходяться на наступних рівнях управління:

Рівень І - підсистеми автоматичного і ручного управління. Вони забезпечують управління енергетичними об'єктами (агрегати, процесори), вимір первинних енергетичних параметрів і передачу результатів вимірів в інші підсистеми енергогосподарства.

 

Рівень II — підсистеми оперативного управління і планування. Вони забезпечують на основі отриманої інформації оптимальне управління енергетичними об'єктами; облік витрати палива й енергії; перерозподіл енергоресурсів між споживачами; обробку і передачу первинної інформації на більш високі ієрархічні рівні і т.д.

Рівень III - підсистеми оптимізації управління системами енергопостачання підприємства і техніко-економічного планування. Основні задачі: оптимізація функціонування систем енергопостачання, тобто надійне і з мінімальними витратами енергопостачання споживачів; техніко-економічне планування та ін.

При структурній побудові (мал. 1.2) можуть бути виділені наступні рівні:

Рівень I — підсистема експлуатації енергоустаткування.

На рівні I вирішуються наступні задачі:

· управління технологічними процесами і підтримка параметрів енергопостачання в заданих межах;

· виконання оперативних переключень;

· усунення браку і ліквідація аварій;

· вимір різних енергетичних параметрів, показників і передача результатів вимірів в інші підсистеми енергогосподарства.

Велика роль на цьому рівні поряд з ручним керуванням приділяється засобам захисту (виконавчим пристроям) і локальній автоматиці (датчикам).

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 374; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.