Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Ієрархічна структура управління енергогосподарством

Ієрархічна структура енергогосподарства необхідна для розробки оптимальних методів управління енергогосподарством промислових підприємств. При цьому енергогосподарство не повинне розглядатися окремо, тому що воно має зв'язки з системою енергопостачання промислового вузла і системою промислового підприємства (об'єднання), а через них з загальноенергетичною системою країни і галуззю промисловості.

Визначення реальної ієрархічної структури управління енергогосподарством є однією з найважливіших задач при розробці системи управління енергогосподарством на промислових підприємствах.

При побудові реальної ієрархічної структури управління енергогосподарством можна застосувати два підходи до вивчення відносин управління: структурний - від аналізу структури до функцій і функціональний — від функцій до структури.

Хоча обидва підходи доповнюють один одного, початковим варто визнати функціональний підхід, тому що при структурному необхідно знать методику структурного аналізу апарата управління і структурного проектування. Функціональний підхід до дослідження системи управління припускає вивчення дій людей у процесі виконання окремих операцій.

Тому спочатку необхідно розглядати ієрархічну структуру управління енергогосподарством у функціональній побудові, а потім перейти до структурного.

При функціональній побудові (мал. 1.1) можуть бути виділені підсистеми, що знаходяться на наступних рівнях управління:

Рівень І - підсистеми автоматичного і ручного управління. Вони забезпечують управління енергетичними об'єктами (агрегати, процесори), вимір первинних енергетичних параметрів і передачу результатів вимірів в інші підсистеми енергогосподарства.

 

Рівень II — підсистеми оперативного управління і планування. Вони забезпечують на основі отриманої інформації оптимальне управління енергетичними об'єктами; облік витрати палива й енергії; перерозподіл енергоресурсів між споживачами; обробку і передачу первинної інформації на більш високі ієрархічні рівні і т.д.

Рівень III - підсистеми оптимізації управління системами енергопостачання підприємства і техніко-економічного планування. Основні задачі: оптимізація функціонування систем енергопостачання, тобто надійне і з мінімальними витратами енергопостачання споживачів; техніко-економічне планування та ін.При структурній побудові (мал. 1.2) можуть бути виділені наступні рівні:

Рівень I — підсистема експлуатації енергоустаткування.

На рівні I вирішуються наступні задачі:

· управління технологічними процесами і підтримка параметрів енергопостачання в заданих межах;

· виконання оперативних переключень;

· усунення браку і ліквідація аварій;

· вимір різних енергетичних параметрів, показників і передача результатів вимірів в інші підсистеми енергогосподарства.

Велика роль на цьому рівні поряд з ручним керуванням приділяється засобам захисту (виконавчим пристроям) і локальній автоматиці (датчикам).

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 288; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.