Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рівень II — підсистема оперативно-диспетчерського управління
Цей рівень управління енергогосподарством поєднує енергетичні цехи (ділянки) в системи енергопостачання.

На рівні II вирішуються наступні задачі:

· управління автоматизованими об'єктами;

· планування оптимального завантаження енергоустаткування;

· контроль за режимом вироблення і споживання енергоресурсів;

· облік вироблення і споживання енергоресурсів;

· добір інформації і видача її на більш високі рівні ієрархії та ін.

Рівень III — підсистема техніко-економічного планування, обліку й аналізу.

На рівні III вирішуються наступні задачі:

· перспективне планування розвитку енергогосподарства;

· поточне планування;

· планування планово-попереджувальних ремонтів (ППР);

· техніко-економічний аналіз;

· нормування витрати енергоресурсів;

· обробка інформації і передача її на більш високі рівні ієрархії і т.д.

Пропонована структура системи управління енергогосподарством дозволить більш повно і точно здійснити аналіз і моделювання окремих підсистем, використовуючи принципи системного підходу.

3. Властивості енергогосподарства як системи.

Для розробки оптимальних методів управління енергогосподарством необхідно визначити і вивчити властивості, якими воно володіє як система,— загальні і специфічні.

Загальні властивості систем (характерні і для енергогосподарства):

1. система може розглядатися як підсистема стосовно більш великої системи;

2. підсистеми функціонально і структурно самостійні;

3. управлінський вплив з боку кожного з рівнів ієрархії, крім нижчого, повинен поширюватися безпосередньо тільки на об'єкти підлеглого рівня, а для інших рівнів воно визначає деякі обмеження, що повинні враховуватися при прийнятті управлінських рішень.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.