Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коли починає формуватися український народ?

Формування київської держави

 

Формування слов’ян відбувалося на території сучасної України, Карпати – на заході, на сході – Середнє Подніпров’я, на півночі – Полісся., на Півдні – кінець лісостепу – початок степу. На цій території залишається та частина слов’ян, яка в подальшому отримала назву східно-словянська гілка. Утворюються іще південні і західні слов’яни.

Формування слов’ян завершилося на сер 1 тисячоліття. Зубрівська культура – склавини, Середнє Подніпров’я – анти, можливо, це була протодержава. На формування слов’ян вплинула участь прасловянсього населення в нападах на Римську, Візантійську імперію.

V-VI ст. візантійські хроніки постійно фіксують напади і склавинів, і антів (602 рік). Мабуть, в цей час антськй союз припиняє своє існування, відбувається формування місцевого етносу.

Більша частина сучасних дослідників вважає, що формування українського народу починається з VII-VIII століття. Більш традиційна точка зору – XIV-XV століття. Або ж XVIII-XIX століття (прив’язано до виникнення політичної нації).

На тер від Карпат до Середнього Подніпров’я східні слов’яни залишилися.

Якщо східна гілка слов’ян починає формування білоруського, російського народу.

Та частина слов’ян, яка переселяється на північ, формує великоруський народ.

Український народ починає формуватися принаймні не пізніше ніж білоруський і великоруський народ. До цього часу в Росії була досить поширена теорія «старшого брата»: спочатку сформувався великоруський народ, а пізніше – український і білоруський. Але в принципі український народ починає формуватися раніше.

Початок давньоруської держави. Анти – Середнє Подніпров’я – останній раз згадуються під 602 роком. І тільки наприкінці VIII століття – на поч. IX Візантія потерпає від нападів русів. Хто такі руси - суперечка. Очолював русів князь Бравлін. Напали на місто Сураж (сучасний Судак). Чисто грабіжницький похід. Через пару десятиріч ще один похід русів на південний берег Чорного моря – місто Амастріда. Грабіжницький похід. Хто такі руси – незрозуміло

839 р Бердинська хроніка (зх Європа) – більше дізнаємося про русів. Франки ідентифікували русів як шведів.

860 рік починається період, який створив певні проблеми для Візантії – початкова історія давньоруської держави, це похід Аскольда на Константинополь. Військо з’явилося перед столицею, могутнє, вдало вибраний момент для нападу. В той час у Візантії військо було в Азії, Аскольд підійшов до Константинополя, знищив усе навколо, бо штурмом фортецю взяти було нереально. Візантія виплачувала контрибуцію. Відкупилися від русів. Нібито фіксується і торгова угода, яку склав ще Аскольд. Аскольд прийняв хрещення від візантійського патріарха – деякі дослідники вважають цю дату – дату хрещенням русі 860 рік. Але хрещення Аскольда і частини війська – це все ж не державний рівень, не хрещення держави.

Хто такий Аскольд? Писемних джерел обмаль і всі вони відомі, нових немає.

Аскольд (про Діра ж ми нічого не знаємо) – перші місцеві слов’янські князі, які започаткували місцеву династію. Деякі вважають, що місцева династія була заснована Києм. Кий – це історична персона. Десь в середині VI століття був слов’янський воєначальник Кий який своїми загонами поступив на службу до Візантії.

Гіпотези хто заснував Київ. Виникає ще в скіфо-сарматський період. Інша гіпотеза. Заснували готи. Гіпотеза про заснування гунами. Заснувати могли і хазари, булгари. Руси могли заснувати. І слов’яни.Аскольд був слов'янин чи ні?

Норманська теорія походження Русі.

Наприкінці IX століття новгородці запросили до себе сусідніх норманів братів Рюриковичів, щоб ті керували. Пізніше бачимо, що після смерті Рюрика його малолітній син Ігор (Олег – невідомо хто, чи родич чи начальник, опікун Ігора). Олег над Дніпром підняв Ігора (ось хто має право володіти Києвом) і вбиває Аскольда. Для нас цікаво, що тут реально, а що – літописна вигадка?

Два слова про норманів.

VIII-IX століття в Західній Європі починається період норманських завоювань – північні народи (сучасна Скандинавія), їх було багато. Але території, на яких вони жили, не багаті. Частина дорослого населення починає брати участь у грабіжницьких походах – головне заняття для більшості чоловіків. Напади дуже серйозні були. Нападали на Англію, сучасна Франція, дійшли до Середземного моря, створили королівство обох Сицилій в сучасній Італії.

Нормани були досить гнучкими, можна торгувати – торгували, можна грабувати – грабували. І вони не могли не подивитися в бік східної Європи. Не могли не знати, що Чорне море – це Візантія. Що там є величезні ринки збуту. Але як туди дістатися? Із Варяг у греки – цей шлях на певному етапі став звичайним торговельним шляхом для норманів.

Інший шлях був – виходити Волгою на Каспійське море – а там арабський халіфат.

Тому напади на Сурож і Амастріду були не дивними, цілком логічними. Певна частина шукачів пригод приєднувалася до військових загонів норманів і посилювала їх.

Аскольд – не можна точно сказати, чи він був місцевої династії, чи ні, можливо, був одним із дружинників Рюрика.

Те, що участь норманів у формуванні давньоруської держави серйозна – факт. Але не варто цю теорію сприймати буквально. Більшість дослідників вважають, що держава формувалася місцевим населенням, звісно, певна сила контролювала цю територію, але навіть чисельно із місцевим населенням нормани – несумісні. В наших літописах норманів називають варягами («військовий найманець»). На певному етапі руси створили щось на зразок торгівельної бази.

Що ми можемо сказати про перших київських князів?

882 рік. Приходить Олег, вбиває Аскольда і починає володіти Києвом – перший літописний князь. Загинув у 912 році. Не знаємо, де (Новгород, Київ…). Літопис говорить про Олега: впродовж кожного року Олег підкорював сусіднє місцеве населення. Могутня сила. Олег поводить себе так, як поводив Аскольд – нападає на Константинополь 907 рік. Склали торгівельну угоду. Руси отримали право безмитної торгівлі. Грабунок – це певний ризик, а безмитна торгівля – це класно.

Після Олега князем стає Ігор, якого вбили в 945 році. Збирав із своєю дружиною полюддя. Це не сподобалося древлянам, і його вбили.

На той час це ще не була держава у сучасному розумінні цього слова. Князі просто контролювали навколишні території військовою силою. Брали з людей те, що можна продати Візантії – раби і хутро. Полюддя – раз на рік взимку загонами об’їжджали всі контрольовані території, після того навесні, коли танув лід на Дніпру, торгували з Візантією. Київ – центр, який контролює певну територію. Ольга помстилася деревлянам, дружина Ігоря.

Ольга після того чітко зафіксувала, що скільки повинно давати Києву місцеве населення – зразок держави, не просто йти і забирати, вже будуються договірні стосунки з місцевим населенням. Адже є і місцева знать, яка теж хоче збагачуватися. Залучення місцевої знаті до військових і торгівельних операцій. При Ользі відбуваються відвідини Візантії. Яка мета – точно не знаємо. Ігор 941 (знищили його флот), 944 рік – теж бігав на Візантію. Поки що не держава, а варіант військового союзу, який контролювався русами. Ольга – спроби серйозні установити дипломатичні стосунки. Заслала посла до імператора Священної Римської імперії, це вже спроби не тільки торгувати або грабувати. І Візантія, і Священна римська імперія вбачали Русь хорошою силою.

Святослав – класичний останній князь норман. Не цікавився державотворенням. Кінець початкового періоду давньоруської держави. 964 рік стає повнолітнім, князем, класичний вояк. Влаштував напад на хазарську державу – після того вона вже не піднялася. Волзька Болгарію, Північний Кавказ – чисто грабіжницькі походи. 972 рік його вбив печенізький хан.

Початковий період історії давньоруської держави - період князів норманів, шукачів приход, але це не були державні мужі.

980 третій незаконнонароджений син Володимир стає великим князем. 988 рік прийняття християнства. Оце вже давньоруська держава.

Що спонукало Володимира прийняти християнство:

Спочатку будував язичницький пантеон – а необхідна була централізація. Коли вирішив прийняти хрещення від Візантії. На той час був язичником, але дуже серйозною фігурою, тому щоб бути рівноцінним партнером, треба приймати християнство. Саме ці постійні тривалі зв’язки з Візантією не залишали Володимиру вибору. Хрещення Русі – не одноразова акція. Хрестити величезну територію (в тому числі - сучасного Новгороду до Волги, Україна) – це треба було не один рік, тим паче населення пручалося. Насильно приходили, хватали і хрестили. Хрещення відкриває шлях до розвитку літератури, мистецтва, піднімає культурний рівень населення. До того ж треба було духовенство, священики, будувати церкви, для цього всього треба час. Перша кам’яна церква 996 рік в Києві. Хрещення відбувалося дуже повільно. Казати, що починає поширюватися мережа шкіл – явне перебільшення. Перші церкви будували Візантійські майстри, розписували теж. Кирило і Мефодій створили слов’янську абетку.

Хрещення – дуже серйозна подія.

Централізація. Володимир розумів, що треба контролювати не лише військовою силою, але й зміцнити місцеву владу своїми людьми. У великі міста замість місцевих старійшин посадив своїх синів. Київська держава починає ставати справді державою. Володимир починає чеканити свої гроші, золоті і срібні.

Середина XI століття правління князя Ярославапік могутності київської держави, потім – занепад. Тобто київська держава існувала 882 рік – 1125 рік, коли помирає Володимир Мономах, а потім – удільна роздробленість.

Ярослав. Після смерті Володимира багато синів, убивали один одного. Половину своїх братів убив Святополк, половину взяв на себе Ярослав. У 1019 році Ярослав став князем. Один брат залишився, у 1024 році переміг Ярослава, контролювали разом із ним – Мстислав контролював Лівобережжя.

За Ярослава територію Києва населяли кілька десятків тисяч людей. При Ярославі виникає перший звіт законів Руська правда – стосунки треба було унормовувати, бо все ускладнювалося, економіка в тому числі. Ярослав був достатньо авторитетним князем, всі європейські монархи вважали за честь породнитися із київськими князями Рюриковичами, Анна – королева Франції. При Ярославі вдається контролювати степ, в 1051 році була спроба поставити митрополитом місцевого представника.

 

Коли Володимир хрестив Русь, християнство ще не поділилося, але вже були розбіжності.

Території, які контролювалися Східною Церквою, - константинопольський, олександрійський, антіохійський, єрусалимський патріархат.

Київська митрополія увійшла до складу Константинопольського патріархату

Митрополія поділялася на парафії і єпархії.

Перші митрополити були греками. Візантія контролювала місцеву церкву. Тому Київські князі були зацікавлені, щоб позбутися такої залежності. Ця спроба в 1051 році поставити свого місцевого митрополита Іларіона – це вже круто.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зв'язки енергогосподарства з основним виробництвом по поліпшенню стану навколишнього середовища | Особливості філософії ХІХ-ХХ ст
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.