Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз ефективності використання оборотних активів
Для оцінки ефективності використання оборотних активів застосовуються коефіцієнт оборотності та тривалість обороту (у порівняні їх з еталонами, попередніми періодами або показниками аналогічних підприємств):

а) коефіцієнт оборотності, розраховується по кожному виду оборотних активів (запаси, грошові активи, тощо) окремо;

. (2.58)

де О – оборот активів за певний проміжок часу, але найбільш поширено замість повного обороту вживати об’єм реалізованих товарів (робіт, послуг) за вирахуванням податків (акцизного збору та ПДВ), тобто чистий дохід (ЧД). Таким чином:

. (2.59)

 

Насправді оборот оборотних активів складає: .

б) тривалість обороту

. (2.60)

де Т – тривалість календарного періоду (рік – 360 днів, квартал – 90 днів).

Якщо прийняти О =, , то

. (2.61)

 

Сума вивільнених або заморожених коштів визначається:

. (2.62)

 

Далі необхідно виявити на якій стадії заморожені кошти: в запасах, дебіторській заборгованості, НЗВ.

Питання для самоконтролю:

1. Сформулюйте основні завдання аналізу ефективності використання оборо­тних активів.

2. Розкрийте зміст оборотних активів та інформаційного забезпечення для ана­лізу ефективності їх використання

3. Розкрийте зміст основних показників ефективності використання оборот­них активів.

4. Дайте якісну оцінку зміни величини НЗВ та охарактеризуйте причини зміни.

5. Які показники характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів?

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 790; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.