Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ключові поняття і терміни

· Авторське право

· Активний ринок

· Винахід

· Відеограма

· Гудвіл

· Інтелектуальна власність

· Комерційна таємниця

· Комерційне найменування

· Компіляція даних

· Комп'ютерна програма

· Корисна модель

· Ліцензія

· Ліцензійна угода

· Недобросовісна конкуренція

· Нематеріальні активи

· Нематеріальні ресурси

· "Ноу-хау"

· Патент

· Позитивний гудвіл

· Позначення походження товару

· Промислова власність

· Промислові зразки

· Раціоналізаторська пропозиція

· Суміжні права

· Твір ужиткового мистецтва

· Торговельні марки

· Раціоналізаторська пропозиція

· Фонограма

2.4.1. Нематеріальні ресурси підприємства

Визначальною рисою сучасного періоду розвитку економіки є зростання в суспільному виробництві ролі науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини. Їх використання в господарській практиці підприємств у формі нематеріальних ресурсів дозволяє отримувати значну економічну вигоду.

Нематеріальні ресурси - частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну вигоду протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи та невизначеність розмірів майбутніх прибутків від її використання.

Поняття „нематеріальні ресурси” використовується для характеристики сукупності об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність у широкому розумінні — це юридична категорія, яка застосовується для:

· визначення результатів творчої праці людини (творів науки, техніки, мистецтва та інших видів діяльності);

· позначення належності таких результатів творчої праці відповідним суб'єктам творчої діяльності;

· закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і майнових прав, пов'язаних із розробкою та використанням створених ними інтелектуальних продуктів.

У складі об'єктів інтелектуальної власності виділяють:

1) об'єкти промислової власності;

2) об'єкти, що охороняються авторськими та суміжними правами;

3) інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності.

Поняття „промислова власність” застосовують не тільки щодо промисловості й торгівлі, але також і щодо сільськогосподарського виробництва, добувної промис­ловості та всіх продуктів промислового чи природного походження.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція № 6 Тема: «Фінансове, правове та інформативне забезпечення гірничодобувного виробництва» | Об’єкти промислової власності
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 450; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.