Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні показники

Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції

Основні напрямки і джерела інформації для аналізу

Аналіз виробництва і реалізації продукції

Завданнями аналізу є:

– підвищення якості, обґрунтованості планування виробництва, як у цілому, так і в розрізі структурних підрозділів;

– загальна оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації продукції, оцінка динаміки обсягів виробництва;

– виявлення факторів, що впливають на загальні обсяги виробництва протягом різних періодів (наприклад: причини несвоєчасного вводу об'єктів в будівництві);

– пошук резервів збільшення обсягів випуску продукції й реалізації, прискорення вводу об'єктів в експлуатацію (у будівництві).

Джерелами для вирішення поставлених завдань є:

– ф.№ 1 «Баланс підприємства», ф. № 2, ф. № 5 «Примітки до річної звітності»;

– статистична звітність (наприклад Ф 1-п) і ін.;

– договори, плани, графіки провадження робіт і ін.;

– регістри бухгалтерського обліку;

– первинна документація.

Обсяг виробництва продукції може бути виражений у натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках:

1) вартісні вимірники (гривні, копійки й т.п.) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва й реалізації продукції;

2) натуральні вимірники (штуки, метри, тонни й т.п.) застосовують при аналізі обсягів виробництва й реалізації продукції по окремих видах і групами однорідної продукції;

3) умовно-натуральні вимірники (наприклад, тисячі умовних банок, кількість умовних ремонтів і т.п.) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва й реалізації продукції, як правило, на підприємствах, де виготовляється однорідна продукція в різній по об'єму тарі. В умовно-натуральних вимірниках можна визначити й обсяг різної продукції шляхом перерахунку її по порівняльних коефіцієнтах, які визначаються шляхом порівняння споживчої вартості продукції або трудових витрат.

Основними показниками обсягу виробництва в промисловості є товарна, валова й реалізована продукція.

Валова продукція це вартість всієї виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво.

Товарна продукція характеризує обсяг виробництва повністю завершених і належних до продажу продукції, робіт, послуг; відрізняється від валової тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва й внутрішньогосподарський оборот.

До складу товарної продукції входять:

– вартість готової продукції;

– напівфабрикати власного виробництва, відпущені на бік, для капітального будівництва й допоміжних хазяйств власного підприємства;

– вартість переробки сировини з матеріалів замовника;

– вартість інструмента, штампів, моделей, пристроїв, відпущених на сторону або зарахованих до основних засобів підприємства (продукції допоміжних цехів);

– вартість робіт, послуг виконаних на сторону й т.п.

По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарної, якщо відсутні внутрішньогосподарський оборот і незавершене виробництво.

Обсягреалізованої продукції визначається за методом нарахування (відвантаження) за діючими цінами (оптовими, договірними).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рентабельність оборотних активів | Аналіз обсягів виробництва і реалізації
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.