Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 2-3

 

Ми живемо в епоху глобальних ризиків, адже проблеми" зя ким наштовхується людство, вражають своїми масштабами та рівнем безпеки. В першу чергу це – глобальне потеплення, наслідки якого вже відчув кожен житель планети. На жаль, прогнози вчених невтішні, тож міжнародна спільнота повинна бути готовою до боротьби з наслідками антропогенного впливу на довкілля.

Серед вчених немає однозначно_єдинюї позиції щодо причин зміни клімату. Гіпотеза "парникового ефекту", висунута Ж. Фур'є ще у 1827 році та аргументована С. Арреніусом наприкінці XIX століття, має опонентів, які наголошують на непричетності людини до кліматичних змін. Важливе значення мало у другій половині 1980-х звернення 49 лауреатів Нобелівської премії та 700 членів Академії наук у США, в якому йшлося про вплив на клімат планети саме емісії парникових газів. У цьому документі вони підкреслювали необхідність швидких дій, спрямованих на запобігання загрозі майбутнім поколінням. Зараз думки про "парниковий ефект" і відповідний антропогенний вплив поділяє більша частина наукового співтовариства. Так, основними факторами зміни клімату вважаються посилення емісії парникових газів та зниження здатності екосистем до поглинання вуглецю, що пов'язано з індустріально-технічною діяльністю людини.

Нині проблема глобального потепління має вже і політичний зріз, що засвідчив січневий 2007 р. світовий економічний форум у Давосі. У виголошеній на ньому доповіді "Глобальні ризики – 2007" зміна клімату була віднесена до можливого сценарію всесвітньої катастрофи.

Нафтою людство користуються понад 5000 років: у сирому виді, у якості ліків, будматеріалів, у військовій справі і т.д.

Загальним місцем стало відоме висловлювання Д.І. Менделєєва (1834-1907) відносно того, що топити піч грошима і топити її сирою нафтою.

Відновлювальні джерела енергії:

– енергія води і виробництво електроенергії з використанням

– гідроелектростанцій;

– енергія припливів морів і океанів;

– енергія припливів водойм і рік;

– енергія вітру;

– енергія сонця;

– низькопотенційну теплову енергію землі, повітря, води з використанням спеціальних теплоносіїв;

– геотермальна енергія з використанням природних підземних теплоносіїв;

– енергоустановки що використовують енергію біомаси (включаючи ТПВ);

– енергія біогазу, звалищного газу, метану, вугільних родовищ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Архитектуры информационных систем | Замінники нафтового палива

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 261; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.