Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Біогазові установки на основі сільськогосподарської сировини

Якщо вихідний матеріал складається переважно з рослинної сировини, (наприклад, силосу кукурудзи), як правило, використовуються біогазові установки з безперервним двостадійним процесом ферментації. Вони складаються з ферментатора, реактора доброджування та резервуару для зберігання збродженої маси.

В реакторі доброджування створені такі самі умови для бактерій, що і в основному біореакторі.

В такий спосіб забезпечується максимальний вихід газу з тієї частини субстрату, що розкладається повільніше, оскільки на цьому другому етапі можливо додатково одержати до 20 відсотків газу.

Багато операторів біогазових установок використовують в якості субстрату рідкий або твердий гній. Існує також розроблена одностадійна біогазова установка, наприклад, фірми MT Energie, спеціально призначена для використання гнойових стоків. Ця конструкція включає тільки основний ферментатор та ємкість для збродженого залишку, реактор додаткового зброджування при цьому відсутній.

Оскільки гній зброджується швидше, ніж силос, одноступеневе зброджування без додаткового реактора є економічно значно вигіднішим. Якщо субстрат складається переважно з гною, після основного ферментатора він має зовсім незначний залишковий потенціал газоутворення, тому інвестиції в будівництво додаткового реактора стають недоцільними.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Як утворюється біогаз? | Біогазові установки на основі органічних відходів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 525; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.